Skip to main content

W piątek na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, delegacja PSL z prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele pożegnała mjr Stanisława Ozonka – oficera Batalionów Chłopskich, bohatera walk o Niepodległość Polski.


Stanisław Ozonek całe swoje życie poświęcił służbie Ojczyźnie. Urodził się 20 lutego 1924 roku w Dziuchowie na Lubelszczyźnie, gdzie w 1942 roku rozpoczął działalność konspiracyjną w szeregach Batalionów Chłopskich. Walczył z wrogiem i bronił wysiedlanej ludności. Po zakończeniu wojny, przez całe życie podtrzymywał pamięć i etos żołnierzy konspiracyjnej armii BCh.

Czytaj także –> Stanisław Ozonek. Wiciarz, dziennikarz, oficer BCh, ludowiec

We wrześniu 2006 r. stanął na czele OZŻBCh. Jako prezes Zarządu Głównego Związku prowadził aktywną działalność społeczną i popularyzował etos żołnierzy BCh. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i opowiadał młodzieży o prawdziwym patriotyzmie.


Wielokrotnie doceniany państwowymi odznaczeniami: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, Krzyżem Partyzanckim i innymi.

28 stycznia 2018 r. oficer Batalionów Chłopskich, mjr Stanisław Ozonek udał się na wieczną wartę.

Cześć jego pamięci!