Skip to main content

Bohater walk o Niepodległość Polski, wiciarz, oficer Batalionów Chłopskich, ludowiec – zmarł mjr Stanisław Ozonek. Miał 93 lata.


Stanisław Ozonek całe swoje życie poświęcił służbie Ojczyźnie. Jak wspominają jego najbliżsi był oddany i ceniony zarówno w pracy zawodowej, jak i społecznej. Stanął na wezwanie do walki o wolną Polskę. Przez całe życie podtrzymywał pamięć i etos Batalionów Chłopskich. 28 stycznia 2018 r. oddał się na wieczną wartę. Żegnamy wielkiego bohatera.

Urodził się 20 lutego 1924 roku w Dziuchowie na lubelszczyźnie. To tutaj rozpoczął również w 1942 roku działalność konspiracyjną w szeregach Batalionów Chłopskich. Jako sierżant walczył i stanął w obronie wysiedlanej ludności. Po wojnie udzielał się w Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. W 1948 roku staje na czele Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie, a później Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej w Warszawie.

Zobacz również → 77. rocznica powstania BCh

W latach 50′ zostaje zatrudniony w Ministerstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych. W 1952 r. podejmuje pracę w Polskiej Agencji Prasowej. W latach 1953-1959 pełni rolę kierownika Działu Łączności z Czytelnikami, a później Działu Ekonomiczno-Rolnego w „Nowej Wsi. Następnie obejmuje funkcję kieronika Działu Ekonomiczno-Rolnego w „Dzienniku Ludowym”.

Całe życie pielęgnował pamięć o Batalionach Chłopskich. Był orędownikiem powstania oddzielnej organizacji społecznej byłych żołnierzy BCh. Gdy to się udało czynnie działała w szeregach utworzonego Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich.

Zobacz również → Sejm oddał hołd Batalionom Chłopskim

Od września 2006 r. stanął na czele OZŻBCh. Jako prezes Zarządu Głównego Związku prowadził aktywną działalność społeczną i popularyzował etos żołnierzy BCh. Dzielił się swoją wiedzą o patriotyźmie, poświęceniu i heroizmie z młodzieżą szkolną.

Wielokrotnie doceniany państwowymi odnzaczeniami: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, Krzyżem Partyzanckim i innymi.

Msza żałobna odbędzie się w najbliższy piątek, 9 lutego, o godzinie 13:20 na Cmentarzu Bródnowskim.