Skip to main content

Polskie Stronnictwo Ludowe podało we wtorek nazwisko kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Został nim doktor habilitowany nauk prawnych, ekspert podatkowy Centrum im. Adama Smitha, Robert Gwiazdowski.

9 września skończyła się kadencja Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tej pory jednak nie udało się wybrać jego następcy, bo do tego potrzebna jest zgoda zarówno Sejmu (tu większość ma PiS) jak i Senatu (gdzie przewagę ma opozycja). W obliczu ostrego konfliktu politycznego kandydatura prof. Roberta Gwiazdowskiego według ludowców to próba wyjścia z impasu.

– Dziś mamy do czynienia z kandydatem prawicy, którą jest kandydatura pana ministra Piotra Wawrzyka. Jest kandydatka Lewicy – bo zgłoszona przez Lewicę – pani mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. My dziś prezentujemy kandydata roztropnego centrum, kandydata, który może skupić wokół swojej wizji rzecznikowania wiele osób, które nie chcą być utożsamiane ani z prawicą, ani z lewicą, tylko z roztropnym centrum – oświadczył na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

[tweet id=”1343864028431581186″ align=”center”]

Robert Gwiazdowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, ekspertem podatkowym Centrum im. Adama Smitha, wykładowcą Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest byłym adwokatem i doradcą podatkowym. W 2019 r. przez kilka miesięcy był liderem ruchu – Polska Fair Play.

Wicemarszałek Sejmu wyjaśnił, że za kandydaturą prof. Gwiazdowskiego przemawiają m.in. jego poglądy w sprawie pomocy dla przedsiębiorców. Stwierdził, że ze zgłoszonym kandydatem ludowców łączy również aktywność w zakresie okrągłego stołu wokół wymiaru sprawiedliwości. Dodał, że Robert Gwiazdowski jest także zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych, które są zapisane w programie PSL.

[tweet id=”1343860718853124096″ align=”center”]

Sam kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich zaznaczył podczas konferencji, że jest otwarty na rozmowy z innymi klubami, a z pozostałymi kandydatami na RPO jest gotów usiąść do debaty.

– Rzecznik Praw Obywatelskich ma być rzecznikiem nie jakiejś strony konfliktu politycznego, tylko wszystkich obywateli – podkreślił prof. Robert Gwiazdowski