Skip to main content
#koalicjapolska

Wspieramy polskich

przedsiębiorców

Nasze projekty

Złożyliśmy w Sejmie następujące ustawy →

VAT DLA GASTRONOMII OBNIŻONY DO 5%

––  Co wprowadza ustawa?
Dzięki naszej ustawie przedsiębiorcy zostaną odciążeni z części kosztów, które muszą ponosić prowadząc działalność gospodarczą niezależnie od okoliczności, w których funkcjonują.

––  Dla kogo?
Jest to pomoc skierowana do właścicieli lokali gastronomicznych, którzy w wyniku pandemii zostali zmuszeni do zamknięcia swoich lokali.

––  Uzasadnienie:
Chcemy pomagać polskim przedsiębiorcom w tym trudnym czasie pandemii. Obniżka stawek VAT byłaby nieocenionym wsparciem dla małych i średnich firm, które nie mogą prowadzić swojej działalności tak jak robiły to do tej pory. Idźmy za przykładem wielu europejskich państw, które ujednoliciły i obniżyły stawki VAT w swoich krajach w ramach wsparcia dla gastronomii.

Pełna treść ustawy [ZOBACZ]

KOSZTY ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO OD PIERWSZEGO DNIA ZWOLNIENIA PONOSZONE PRZEZ ZUS

––  Co wprowadza ustawa?
Świadczenia przysługujące pracownikowi już od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego będą finansowane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem ZUS, a nie przez przedsiębiorców.

––  Dla kogo?
Nasz projekt ma na celu wspieranie przedsiębiorców, którzy walczą o przetrwanie swoich firm w obliczu pandemii jednocześnie dbając o utrzymanie miejsc pracy przez swoich pracowników. 

––  Uzasadnienie:
Polscy przedsiębiorcy w czasie pandemii ponoszą wiele dodatkowych kosztów, a ich zyski spadają z powodu lockdownu, dlatego potrzebują wsparcia ze strony państwa.

Pełna treść ustawy [ZOBACZ]

PRZYWRÓCENIE NIEDZIEL HANDLOWYCH NA CZAS EPIDEMII

––  Co wprowadza ustawa?
Zawieszenie obowiązywania ustawy zakazującej handlu w niedziele i święta w okresie epidemii oraz 60 dni po jego ustąpieniu.

––  Dla kogo?
Ustawa ta ma wspierać przedsiębiorców, których działalność została ograniczona lockdownem, a także dbać o bezpieczeństwo konsumentów.

––  Uzasadnienie:
Przywrócenie handlu w niedziele ma na celu poprawienie bezpieczeństwa Polaków. Według sondaży niedziele niehandlowe skutkują większym tłokiem i kolejkami w sklepach, co sprzyja łatwiejszemu zarażeniu się Covid-19. Zadbajmy o nasze zdrowie i niwelujmy zagrożenie zakażenia się koronawirusem.

Pełna treść ustawy: [ZOBACZ]

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS W PIERWSZYM KWARTALE 2021R

––  Co wprowadza ustawa?
Dzięki naszej ustawie przedsiębiorcy zostaną zwolnieni  z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w okresie styczeń-marzec 2021 r. 

Będą mogli również ubiegać się o zwrot opłaconych już należności w pierwszym kwartale 2021r.

––  Dla kogo?
Przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy składek do dnia 30 września 2020 r. i którzy uzyskali w styczniu 2021r. przychód niższy co najmniej o 40% w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku.

––  Uzasadnienie:
Kod PKD nie może być jedynym kryterium przyznawania pomocy.

Pełna treść ustawy: [ZOBACZ]

ZWOLNIENIE Z ABONAMENTU RTV

––  Co wprowadza ustawa?
Zwolnienie polskich przedsiębiorców z opłat pobieranych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania takich jak stowarzyszenia zrzeszające twórców, wykonawców, producentów oraz organizacje radiowe i telewizyjne zajmujące się zbiorowym zarządzaniem i ochroną powierzonych im praw autorskich

Zwolnienie z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021r.

Uzyskanie rekompensat za uiszczone już należności ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

––  Dla kogo?
Regulacja ta jest szczególnie ważna dla przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej czy hotelarskiej. 

––  Uzasadnienie:
Zwolnienie to pozwoli na przynajmniej częściowe odciążenie małych i średnich firm w tym trudnym dla nich okresie. 

Pełna treść ustawy: [ZOBACZ]

ZWOLNIENIE Z OPŁATY KONCESYJNEJ

––  Co wprowadza ustawa?
Dzięki tej ustawie przedsiębiorcy mogą liczyć na przedłużenie ważności, wygasających w czasie epidemii, koncesji na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży. Zezwolenia te obowiązywałyby przez dodatkowe 6 miesięcy bez uiszczania dodatkowych opłat. 

Oprócz tego, przedsiębiorcy mogliby ubiegać się o uzyskanie rekompensaty za wniesione już świadczenia.

––  Dla kogo?
Rozwiązanie to skierowane jest przede wszystkim do właścicieli restauracji, barów, pubów oraz hoteli, które świadczą działalność żywnościową.

––  Uzasadnienie:
Koalicja Polska zwróciła uwagę, że obecnie obowiązujący system oparty na progach sprzedażowych nie posiada żadnych racjonalnych podstaw do funkcjonowania w dobie pandemii i nie bierze pod uwagę faktu zamknięcia lokali gastronomicznych przez rząd.

Pełna treść ustawy: [ZOBACZ]

#konsultacje

Spotkania

PSL jest rzecznikiem polskich przedsiębiorców w parlamencie.

 

Na początku listopada uruchomiliśmy ośrodek konsultacji społecznych PSL dostępny pod TYM ADRESEM. Od tego czasu, co tydzień spotykamy się z przedstawicielami różnych branż, aby słuchać ich głosu i reprezentować go w Sejmie.

Do tej pory, w konsultacjach wzięło udział już przeszło 500 przedsiębiorców. Koalicję Polską reprezentowali: prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, posłowie, nasi senatorowie i europosłowie PSL, a także prawnicy i konstytucjonaliści. 

Efektem naszych rozmów są przedstawiane w Sejmie konkretne projekty ustaw  →

NIŻSZE
PODATKI

Obniżenie VAT w gastronomii do 5% 

POKRYCIE
STRAT

Ustawa odszkodowawcza

VAT

Obniżenie stawek VAT z 23% na 15% i z 8% do 5%

ZUS

Zwolnienie z ZUS

OBNIŻENIE
KOSZTÓW

Przeniesienie od 1-go dnia kosztów zwolnienia lekarskiego pracownika na ZUS 

ABONAMENT

Zwolnienie z abonamentu RTV

NIEDZIELE
HANDLOWE

Przywrócenie niedziel handlowych na czas pandemii i 60 dni po jej wygaśnięciu

KONCESJA

Zwolnienie z opłaty koncesyjnej na sprzedaż alkoholu

Nasze postulaty do Tarczy 6.0.:

STRATA, NIE PKD

Rezygnacja z sektorowości w przyznawanej pomocy – pomoc uzależniona od spadku przychodów.

ZWOLNIENIA LEKARSKIE

Koszty zwolnień lekarskich pokrywane przez ZUS od pierwszego dnia zwolnienia.

POMOC DLA NOWYCH FIRM

Objęcie pomocą przedsiębiorstw, które rozpoczęły swoją działalność w pierwszym kwartale 2020r.

Ośrodek konsultacji PSL

Szukasz pomocy?

To nie wszystko

Dziękujemy za waszą aktywność i dotychczasowe zaufanie, którym nas obdarzyliście. Jako Koalicja Polska dalej będziemy waszym rzecznikiem w Sejmie i Senacie. Jesteśmy do waszej dyspozycji i chcemy usłyszeć kolejne sugestie oraz uwagi dotyczące tego jak pomóc polskim przedsiębiorcom w czasie pandemii. Nie zwalniamy tempa, cały czas pracujemy i reprezentujemy wasz głos w parlamencie.

Z naszej inicjatywy do Sejmu wpłynął projekt uchwały zobowiązujący, by w ciągu najbliższych dwóch lat rząd nie nakładał nowych podatków.

Złożyliśmy wniosek o odrzucenie ustawy nakładającej opodatkowanie na spółki komandytowe. Jako jedyny klub w całości głosowaliśmy przeciw temu projektowi.

Senatorowie PSL przygotowali projekt ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z wprowadzanych przez rząd ograniczeń w czasie epidemii.

Z naszej inicjatywy do Sejmu wpłynął projekt uchwały zobowiązujący, by w ciągu najbliższych dwóch lat rząd nie nakładał nowych podatków.

Złożyliśmy wniosek o odrzucenie ustawy nakładającej opodatkowanie na spółki komandytowe. Jako jedyny klub w całości głosowaliśmy przeciw temu projektowi.

Senatorowie PSL przygotowali projekt ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z wprowadzanych przez rząd ograniczeń w czasie epidemii.

POZEW ZBIOROWY

„Jeśli rząd nie otworzy gospodarki w reżimie sanitarnym, złożymy z przedsiębiorcami pozew zbiorowy przeciw rządzącym.” – zapowiada Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Koalicji Polskiej.

BEZPRAWNY LOCKDOWN

Przeczytaj opinię prawną zleconą przez wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego dotyczącą lockdownu nałożonego przez rząd:
14 czerwca 2021 r. w Senacie wspólnie z przedsiębiorcami podpisaliśmy nasz #PaktdlaPrzedsiębiorców. Czym jest? Zobacz:
Pakt dla Przedsiębiorców [PDF]