Skip to main content

Istnieje ogromne zagrożenie, że ASF (Afrykański Pomór Świń) rozprzestrzeni się na cały kraj. Wszystko przez niekompetencję podległego Ministerstwu Rolnictwa Krajowego Lekarza Weterynarii, który nakazał wozić zarażone zwierzęta do utylizacji aż 400 km od miejsca występowania choroby.

ASF występuje już w trzech województwach: podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Jednak padłe i chore sztuki nie są utylizowane na miejscu, ale wiezione niemal przez całą Polskę. Zakłady, które wybrano do utylizacji znajdują blisko 400 km od ognisk choroby w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskim. Rolnicy uważają, że wybór miejsc budzi podejrzenia korupcyjne.

– W obu tych województwach prowadzi się bardzo intensywną hodowle trzody chlewnej. Przewożenie tam zarażonych zwierząt jest skrajną nieodpowiedzialnością, bo zagraża dalszemu rozprzestrzenianiu choroby na województwa do tej pory nie dotkniętych ASF – mówi Zbigniew Sosnowski, poseł PSL.

Gospodarze zrzeszeni w Wojewódzkim Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy zaniepokojeni sytuacją zażądali w liście do ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela natychmiastowego działania w tej sprawie.

„Wyznaczone miejsca utylizacji (z dopłatą ARIMR) „Farmutil HS” w Śmiłowie i „Struga SA” w Jezuickiej Strudze gmina Rojewo odległych od miejsca zachorowania o ok.400 km. po zachodniej stronie naturalnej przeszkody jaką jest Wisła (bariery trudnej do pokonania przez dziką zwierzynę) jest sprzeczne z logiką przyjętego przez Rząd „Programu bioasekuracji mającemu na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń”. Wśród rolników istnieje podejrzenie, że konkurencja pozyskiwania rolników zleceniodawców pomiędzy weterynarzami oraz zakładami utylizacji jest sprawcą rozpowszechnienia ASF.”

Rolnicy czują się pozostawieni sami sobie, bez pomocy ze strony rządu PiS.

„Bieżący rok dla rolników naszego województwa jest wyjątkowo trudny. Kapryśna aura (przymrozki, następnie susza oraz opady w okresie żniw) wpłynęła na obniżenie plonów oraz ich jakości powodując utrudnienia w zbycie i uzyskanie przychodu. Problem skupu zbóż, to brak polityki interwencji na rynku krajowym, brak skupu na zapasy krajowe oraz niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy. Sytuację finansową rodzin rolniczych może poprawić deklarowana przez Rząd rekompensata za straty klęskowe oszacowane Przez Komisje Gminne… Brak reakcji odpowiedzianych za przedstawione wyżej problemy może spowodować, że Rolnicy mogą uznać jako zasadne do podjęcia protestu.”

Postulaty rolników skierowane do ministra Jurgiela:

1. Utylizacji stad świń zakażonych ASF w strefach ich występowania, bez przewożenia, co wpłynie to na zmniejszenie ryzyka rozpowszechniania się wirusa na wolne obszary.

2. Usprawnienia pracy służb weterynaryjnych i innych instytucji w celu skoordynowania działań dla likwidacji choroby i ognisk ASF w tym ograniczenia populacji dzików.

3. Wzmocnienia kontroli podmiotów skupujących oraz importujących zboża w celu zwalczania spekulacji oraz porozumień zimowy cenowej.

4. Uruchomienia płatności pomocy rolnikom, którzy posiadają protokół oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

5. Utworzenia rezerwy finansowej w budżecie krajowym na sytuacje kryzysowe w rolnictwie, na szybkie i skuteczne finansowanie interwencji z możliwością przenoszenia niewykorzystanych środków na kolejne lata.

6. Umożliwienie rolnikom składowanie zbóż za zaliczkową płatnością i jego rozliczenia w dniu sprzedaży ostatecznej po uzasadnionych kosztach składowania.

7. Zapewnienie uczciwych praktyk handlowych oraz stworzenie warunków dla organizacji działalności gospodarczej w sektorze rolniczym przez producentów rolnych.