Skip to main content

Strażakom należy się najwyższy szacunek i uznanie za bezinteresowną służbę ludziom – napisał w liście do strażaków Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka.

Strażacy to osoby cieszące się niezmiennie największym zaufaniem społecznym i estymą. Nic dziwnego, to oni codziennie narażają swoje życie czuwając nad naszym bezpieczeństwem. 4 maja to dzień, kiedy możemy podziękować strażakom za ciężką pracę i docenić ich poświęcenie. W hołdzie za ich trud obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL skierował list do wszystkich Druhen i Druhów.

„Przyjmijcie wyrazy najwyższego szacunku i uznania za bezinteresowną i humanitarną służbę ludziom, odwagę i ofiarność podczas akcji gaśniczo-ratowniczych, godne noszenie munduru strażackiego, popularyzowanie kultury, oświaty i tradycji oraz integrowanie lokalnego środowiska.” – zwrócił się w liście do strażaków Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rycerze Świętego Floriana, jak mówi się o strażakach, to osoby, które są potrzebne nie tylko w czasie pożarów. – Zawsze są pierwsi tam, gdzie zagrożone jest ludzkie zdrowie, życie, mienie czy środowisko. Nawet w najtrudniejszych warunkach, bez względu na własne bezpieczeństwo, śpieszą, by zdążyć na czas z pomocą potrzebującym – podkreśla prezes Kosiniak-Kamysz.

4 maja pamiętamy nie tylko o zawodowych strażakach. To również ochotnicy, którzy z własnej ratują ludzkie życie. „Bolesław Chomicz pisał, że potrzeba działalności społecznej, utajona w każdym obywatelu myślącym i konieczność solidarności obywatelskiej ku pożytkowi ogółu – tworzą spoiwo, któremu przyświeca na sztandarach Ochotniczych hasło: W jedności – siła.” – wskazywał prezes Ludowców.

Ochotnicze Straży Pożarne to najstarsza organizacja pożytku publicznego w Polsce. Liczy ponad 700 tysięcy strażaków-ochotników.

Prezes PSL złożył wszystkim Druhnom i Druhom najserdeczniejsze życzenia. „Życzę bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych, satysfakcji i dumy z osiągnięć w działalności społecznej oraz pracy zawodowej, dużo dobrego zdrowia a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech święty Florian czuwa nad Wami!” – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.