Skip to main content

Rząd PiS zostawił samorządy samych ze smogiem. Samorządowcy nie składają broni i biorą sprawy w swoje ręce. Jak zamierzają pokonać smog?

Samorządowcy rozwiązują problemy od których PiS ucieka. Rząd PiS ustami ministra zdrowia uznał zanieczyszczenie powietrza za zagrożenie czysto teoretyczne. – Samorządowcy z którymi rozmawiałem nie wiedzieli, czy śmiać się czy płakać. Niech politycy partii rządzącej przejadą się do Zakopanego, Nowego Targu czy Rybnika, gdzie jest najwyższe w Polsce stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu. Dla mieszkańców to realny problem. Ten rząd pozostawił samorządowców z nim samych sobie – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Samorządy nie złożyły broni i wzięły sprawy w swoje ręce. Zdecydowane kroki w walce ze smogiem podjęło województwo małopolskie. Uchwała antysmogowa jest już na ostatniej prostej. Właśnie zakończono konsultacje społeczne i dokument trafi pod pracę radnych województwa. Plan zakłada zakaz instalowania pieców niespełniających norm emisyjnych (emisja pyłu do 40 mg/m³), stopniową wymianę starych kotłów oraz zakaz używania paliwa niskiej jakości. Według szacunków takie działania mają ograniczyć emisję pyłów PM10 i PM2,5 o 90% i doprowadzić do osiągnięcia dopuszczalnych poziomów. Zmiany mają obowiązywać od 1 lipca 2017 r. i objąć całe województwo.

Także inne regiony podjęły działania w walce o czyste powietrze. Województwo śląskie kończy pracę nad własną uchwałą antysmogową. Jej założenia przyjmują trzy daty graniczne na wymianę starych pieców – uzależnione od daty instalacji. Ponadto, wymóg instalacji ekologicznych kotłów w nowych domach oraz zakaz stosowania paliw stałych niskiej jakości. Projekt rekomenduje podłączenie domów do sieci ciepłowniczych lub opał gazem. Zmiany mają wejść od 1 września 2017 r.

Również władze województwa mazowieckiego wypowiedziały wojnę smogowi. W perspektywie 2014-2020 zaplanowano ponad 40 projektów, które pozwolą zredukować zanieczyszczenie powietrza. Projekt zakłada dofinansowanie do termomodernizacji budynków i rozwiązań wykorzystujących OZE, rozbudowę sieci aglomeracyjnej. W przygotowaniu jest także uchwała antysmogowa dla całego regionu. Prace nad podobnym dokumentem trwają w województwie podkarpackim, opolskim czy dolnośląskim.

Sprawy w swoje ręce wzięły też władze samorządowe niższych szczebli. W Ciechanowie – młody, bo 27-letni – prezydent Krzysztof Kosiński z PSL z sukcesem sięga po unijne środki na wymianę starych kotłów, instalację OZE na miejskich obiektach i u osób indywidualnych, termomodernizację budynków. Przy dworcu PKP buduje parking P+R na ponad 200 samochodów. 

– Działania podejmowane przez samorządowców to gotowy pakiet na ogólnopolski program rządowy. Zresztą w zeszłym tygodniu pani premier zapowiedziała, że taki jednak powstanie. Pani premier, tu nie trzeba wymyślać koła na nowo. Samorządowcy mają gotowe programy antysmogowe, wystarczy po nie sięgnąć – mówi Kosiniak-Kamysz.

PSL w poniedziałek przedstawiło założenia Narodowego Programu Antysmogowego. Zakłada on m.in.: dofinansowanie do wymiany starych pieców i ogrzewania domów, zakaz palenia odpadami i montażu instalacji niespełniających norm ekologicznych, rozbudowę stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza oraz rozwój rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii.