Skip to main content

Jeszcze w tym roku 1,7 mln przedsiębiorców skorzysta z wakacji od ZUS – zapowiedział w środę Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii. W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy „Urlop dla Przedsiębiorców”. To realizacja obietnic rządu. Posłowie nie zgłosili poprawek. Teraz trafi on pod głosowanie.

Czym są wakacje od ZUS? Mikroprzedsiębiorcy – na swój wniosek – będą mogli być zwolnieni z opłacania składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Dotyczy to także opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Inne zwolnienia oraz preferencje składkowe (np. ulga na start, preferencyjny ZUS, Mały ZUS Plus) także odnoszą się stricte do ubezpieczeń społecznych, nie zaś ubezpieczenia zdrowotnego. Reformę obecnej, niekorzystnej z punktu widzenia przedsiębiorców, sytuacji ze składką zdrowotną opracowują obecnie Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Zdrowia.

– Dla wielu małych przedsiębiorstw wysokość składek może być barierą utrudniającą im rozwijanie własnego biznesu. Chcemy takim sytuacją zapobiegać, dlatego stworzyliśmy projekt tzw. wakacji składkowych – wyjaśnia minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Zwolnienie z opłacania składek będzie dotyczyć jednego wybranego przez przedsiębiorcę miesiąca w każdym roku kalendarzowym. Podczas korzystania z ulgi, składkę na ubezpieczenia społeczne zapłaci za przedsiębiorców budżet państwa. Dzięki temu, korzystanie z rozwiązania nie będzie w przyszłości powodowało ewentualnego obniżenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

To od woli przedsiębiorcy zależeć będzie, czy skorzysta w tym okresie z odpoczynku czy też nadal będzie chciał wykonywać swoją działalność – jeśli to drugie, będzie mógł zupełnie normalnie uzyskiwać dochody i wystawiać faktury. Z wakacji będzie mogło z niego skorzystać ok. 1,7 mln osób. Trzeba pamiętać, że będą one dobrowolne.

Wniosek o „wakacje składkowe” będzie składany przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS, będzie on łatwy w obsłudze, w dużej mierze bazując na oświadczeniach wnioskodawcy. Przedsiębiorcy są już zresztą przyzwyczajeni do tego typu formularzy, choćby z czasów tzw. pomocy covidowej.
W projekcie ustawy przewidziano, że „wakacje składkowe” wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca po upływie 4 miesięcy od miesiąca, w którym nastąpi publikacja ustawy.