Skip to main content

Zmiana warty w podlaskim PSL. Nowym szefem ludowców został 35-letni Stefan Krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego. Głosowało na niego 86 delegatów.

– Dziękuję wszystkim za okazane zaufanie – mówił po wyborze nowy prezes podlaskiego PSL. – Ludowcy nigdy nie obiecywali gruszek na wierzbie i nigdy tego robić nie będziemy. Zrobimy jednak wszystko, by wrócili do nas wyborcy, którzy może i uwierzyli na moment w obietnice na wyrost, odeszli od nas, ale dziś sami potrzebują pomocy i my będziemy to czynić. Chcemy również rzekonać do siebie kolejne osoby i wspólnie pracować nad rozwojem naszego województwa – dodał.

Obecny na zjeździe w Białymstoku prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że PSL na Podlasiu ma bardzo mocną pozycję. Tylko w sejmiku województwa PSL ma 9 radnych. – Stać nas jednak na więcej. Cel jest jasny i prosty. We wszystkich powiatach wystawić listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zdobyć jak najlepszy wynik, utrzymać pozycję w województwie, utrzymać pozycję dominującą w samorządzie, w sejmiku województwa podlaskiego – wyliczał lider ludowców.

Stefan Krajewski ma 35 lat. Urodził się w Zambrowie, ale wychowywał się w Krajewie Białym w rodzinie rolniczej o tradycjach patriotycznych i społecznikowskich. Ukończył europeistkę na Wydziałe Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe „Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ukończył również wiele kursów z zarządzania zasobami ludzkimi, administracji, a także funduszy unijnych.

Pracował m.in. w Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Zambrowskim Biurze Powiatowym. Był radnym powiatu zambrowskiego. W 2014 roku w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego, głosami 6241 wyborców, zdobył mandat radnego. Rok później został wybrany przez radnych sejmiku na członka zarządu województwa podlaskiego.

Jest przewodniczącym zarządu wojewódzkiego Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników oraz członkiem prezydium zarządu krajowego tej organizacji. Reprezentuje Związek w grupie dialogu obywatelskiego przy Komisji Europejskiej w Brukseli.

Angażuje się akcje charytatywne m.in. „Szlachetna Paczka”. Za aktywność społeczną i polityczną został odznaczony medalem „Zasłużony dla rolnictwa”, medalem Komisji Edukacji Narodowej, „Medalem Świętego Izydora Oracza”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków oraz „Złotą koniczynką”.