Skip to main content

Stworzyliśmy bardzo szeroki wspólny mianownik spraw, które chcemy zrealizować. One dotyczą przedsiębiorców i pracowników. Dotyczą edukacji i ochrony zdrowia. Dotyczą wsi, rolnictwa i wielkich metropolii. Dotyczą praw kobiet – powiedział prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

W piątek 10 listopada przedstawiciele dotychczasowej opozycji – PSL, Polski 2050, Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy – w Senacie podpisali umowę koalicyjną.

– To pierwsze zobowiązanie, które stawaliśmy przed sobą, które wam składaliśmy w kampanii wyborczej, idąc jako różne komitety wyborcze, dzisiaj realizujemy. Mamy plan, mamy program dla Polski – powiedział lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Bez tego porozumienia nie będzie kolejnych etapów.

– A kolejne etapy to jest bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo każdej polskiej rodziny. To jest dobrobyt, życie w najpiękniejszym kraju na świecie, w naszej ukochanej Rzeczypospolitej. To jest wszystko, co łączy niezależnie, skąd pochodzimy i jacy jesteśmy, jakie mamy światopoglądy. Wszystkiego nie da się zapisać do jednego mianownika, ale stworzyliśmy bardzo szeroki wspólny mianownik spraw, które chcemy załatwić, zrealizować. One dotyczą przedsiębiorców i pracowników. Dotyczą edukacji i ochrony zdrowia. Dotyczą wsi, rolnictwa i wielkich metropolii. Dotyczą praw kobiet, pomyślności rodziny – podkreślił prezes PSL.

Dziękując stronom umowy koalicyjnej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział: Przed nami wielka odpowiedzialność.

– Bierzemy pełną odpowiedzialność za losy Polski. Każda Polka i każdy Polak może czuć się bezpiecznie. Zrobimy wszystko, aby zrealizować postanowienia umowy koalicyjnej – zapewnił prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nasze gwarancje we wspólnej umowie koalicyjnej partii demokratycznych:
https://twitter.com/nowePSL/status/1722945981858054509