Skip to main content

Posłanka Agnieszka Kłopotek złożyła interpelację dotyczącą objęcia systemem wsparcia wszystkich kół gospodyń wiejskich, niezależnie od ich wpisu do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ten ruch może diametralnie zmienić sytuację wielu aktywnych organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności.

W swojej interpelacji, posłanka Kłopotek podkreśla, że wiele kół gospodyń wiejskich, mimo aktywnej działalności i znaczącego wkładu w życie lokalnych społeczności, nie jest formalnie zarejestrowanych w ARiMR. W związku z tym, te organizacje nie mogą skorzystać z dostępnych programów wsparcia finansowego, co stawia je w gorszej sytuacji i ogranicza możliwości ich dalszego rozwoju.

Posłanka Kłopotek zaznacza, że koła gospodyń wiejskich odgrywają kluczową rolę w pielęgnowaniu tradycji, integracji społecznej oraz wspieraniu lokalnych inicjatyw.

– Koła te działają na rzecz społeczności lokalnych, organizując liczne wydarzenia kulturalne, edukacyjne i charytatywne. Należy zapewnić im równe szanse na rozwój i wsparcie finansowe, niezależnie od formalnego statusu rejestracyjnego – stwierdza posłanka Agnieszka Kłopotek.

Celem interpelacji jest zmiana obecnych przepisów w taki sposób, aby wszystkie koła gospodyń wiejskich mogły ubiegać się o dofinansowanie i wsparcie bez konieczności wpisu do rejestru ARiMR. Posłanka Kłopotek wzywa do wprowadzenia bardziej elastycznych i inkluzyjnych przepisów, które umożliwią równy dostęp do środków dla wszystkich organizacji działających na rzecz społeczności wiejskich.

Złożenie interpelacji przez posłankę Kłopotek spotkało się z zainteresowaniem ze strony innych parlamentarzystów oraz organizacji społecznych, którzy również dostrzegają potrzebę wsparcia i docenienia pracy kół gospodyń wiejskich. Teraz ruch leży po stronie rządu, który musi odpowiedzieć na interpelację i rozważyć propozycje zmian legislacyjnych. Poparcie tej inicjatywy może przynieść realne korzyści dla wielu społeczności wiejskich w całym kraju.