Skip to main content

2 kwietnia 1997 roku minie 20 lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe obowiązującej Konstytucji. – To było niezwykle ważne wydarzenie. To jest nie tylko ustawa zasadnicza, to także sprawa zasadnicza. Chcemy porozmawiać z tymi, którzy uchwalali Konstytucję – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Rada Naczelna podczas sobotnich obrad zobowiązała Klub Parlamentarny PSL do zorganizowania w 20. rocznicę uchwalenia obecnie obowiązującej Konstytucji Zgromadzenia Narodowego wszystkich posłów i senatorów, którzy w 2 kwietnia 1997 r. przyjęli ustawę zasadniczą.

– Chcemy z nimi porozmawiać o tym jak postrzegają oni funkcjonowanie Konstytucji i czy według nich potrzebna jest jej nowelizacja – wyjaśnił Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Zdaniem ludowców Konstytucja powinna wzmocnić rolę samorządu, niezależnego od nadrzędnej władzy decydującego o własnych sprawach. – My mamy swoje pomysły na samorząd, który powinien być wzmocniony w Konstytucji. PSL chce wpisania do niej powiatów oraz likwidacji funkcji wojewody. Jeden gospodarz w terenie wystarczy – ocenił lider PSL.

Powstaje Forum Myśli Społecznej

Dodatkowo na Radzie Naczelnej powołano Forum Myśli Społecznej im. Zygmunta Jana Rumla. Na jego czele stanął poseł PSL Piotr Zgorzelski. Wybrano również 16 koordynatorów wojewódzkich, którzy będę odpowiadać za pracę w regionach. Powołano też koordynatora na Warszawę odpowiadającego za działalność Forum na terenie Warszawy.

Inicjatywa ludowców będzie zajmować się kultywowaniem historii, tradycji ruchu ludowego, ale też patrzeniem w przyszłość , sprawami międzynarodowymi, gospodarką, sytuacją polityczno-społeczną. To ma być forum dyskusji otwarte dla wszystkich, niezależnie od barw partyjnych. – My chcemy dzielić się swoimi poglądami, a nie dzielić ludzi. Chcemy tworzyć dialog, bowiem Ruch Ludowy zawsze budował mosty – podkreślił poseł Piotr Zgorzelski, prezes Forum Myśli Społecznej.

Pierwsze podsumowanie działania ROPS

Rada Naczelna podsumowała również działalność Ruchu Obrony Polskiej Samorządności, który funkcjonuje już w większości województw.

– 10 marca powstanie on w województwach podlaskim i śląskim. Do końca miesiąca chcemy, żeby w każdym regionie pojawił się ROPS – mówił prezes PSL. Dodał, że celem ruchu „nie jest obrona wójtów i burmistrzów. To obrona małych ojczyzn i prawa suwerena do samostanowienia o sobie. Zdaniem samorządowców dzisiaj PiS odbiera te prawa.”

Sytuacja polskiej wsi i order dla S. Mierzwy

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego bardzo krytycznie oceniła także działania rządu w sprawach wsi i rolnictwa. Nie tylko nie realizowane są obietnice wyborcze PiS w stosunku do wsi, ale również w wielu obszarach nastąpiły duże zaniedbania i opóźnienia. Jak podkreślono w uchwale „nie do zaakceptowania jest brak aktywności resortu resortu rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zwalczania ognisk ASF i ptasiej grypy, gdyż rozszerzanie się tych chorób naraża na olbrzymie straty producentów rolnych.”

Ludowcy opowiedzieli się także za nadaniem Orderu Orła Białego dla Stanisława Mierzwy, jednego z najbliższych współpracowników Wincentego Witosa. Rada Naczelna PSL uznała, że „Stanisław Mierzwa w pełni zasługuje na pośmiertne nadanie Mu Orderu Orła Białego” i zobowiązała polityków PSL o wystąpienie do Prezydenta RP z takim wnioskiem.

Stanisław Mierzwa był zawsze wierny ruchowi ludowemu, niezłomny w działalności społecznej, oświatowej i politycznej. Całe życie poświęcił sprawie ludowej, wolności, demokracji i sprawiedliwości społecznej.