Skip to main content

W środę w wieku 90 lat zmarł Stanisław Leszczyński. Był wielkim polskim patriotą, żołnierzem Batalionów Chłopskich, założycielem i dyrektorem Zespołu Tańca Ludowego UMCS.

Stanisław Leszczyński urodził się 27 sierpnia 1926 roku w Liśniku Dużym. Był wielkim polskim patriotą, całym sercem zaangażowanym w obronę Polski. Od września 1941 roku do końca okupacji walczył w Batalionach Chłopskich pod pseudonimem „Czarny”. Pod koniec okupacji uczestniczył w akcji Armii Krajowej „Burza”.

Za poświęcenie i ofiarną walkę w obronie Ojczyzny został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

Po wojnie był aktywnym społecznikiem, działaczem wielu organizacji kombatanckich i kulturalnych. W 1953 roku założył Zespół Tańca Ludowego UMCS. Kierował nim do 2009 r.

Za działalność patriotyczną, rozsławienie Polski i jej kultury narodowej na świecie oraz za wielkie zaangażowanie społeczne Stanisław Leszczyński otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia, m.in.: Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, Order Suwerenności Świętego Stanisława, Najwyższe Odznaczenie Folklorystyczne Austrii, Medal Jubileuszowy za pomoc Kościołowi Rzymskokatolickiemu i Polakom na Ukrainie, Medal „Meritus Patriae” przyznany przez Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Medal Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyznany przez Senat Akademicki i wiele innych.

Uczestniczył jako ekspert ds. folkloru w Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji Festiwali Folklorystycznych. W ubiegłym roku podczas listopadowego benefisu świętował wraz z przyjaciółmi 90. urodziny.