Skip to main content

Janusz Grzyb na fotelu wójta Nadarzyna zasiadał nieprzerwanie od 1998 r. Ostatnie wybory samorządowe wygrał uzyskując 55 proc. poparcia.


Janusz Grzyb w trakcie swojej kariery samorządowej zdobył wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta RP za zasługi w działalności samorządowej i społecznej.

Był wieloletnim członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, zasiadł w zarządzie Województwa Mazowieckiego PSL. Aktywnie udzielał się społecznie. Należał do Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju, był prezesem Zarządu Gminnego Związku OSP RP oraz Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP.

Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim.