Skip to main content

W Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie odbyły się uroczystości 74. rocznicy pacyfikacji Michniowa. Ludowcy, samorządowcy i mieszkańcy regionu oddali hołd ofiarom bestialskiego mordu dokonanego przez hitlerowców na mieszkańcach polskiej wsi.

Wydarzenia z 12 i 13 lipca 1943 r. w Michniowie są dla Ludowców symbolem. Polska wieś została skazana przez Niemców na śmierć i zapomnienie. Modląc się w Michniowie złożyliśmy hołd 817 polskim wsiom spacyfikowanym w czasie drugiej wojny światowej.

W świętokrzyskiej wsi Michniów życie straciło ponad dwustu Polaków. Wieś została spalona i zrównana z ziemią. Zginęło  103 mężczyzn , 53 kobiety i 48 dzieci – dziesięcioro  miało mniej niż  10 lat. Najmłodszą ofiarą był dziewięciodniowy Stefanek Dąbrowa, wrzucony przez niemieckiego żandarma do płonącej stodoły. Wymordowanie mieszkańców wsi było odwetem za  pomoc dla oddziałów partyzanckich, oraz przynależność do Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Bestialska akcja została przeprowadzona wbrew wszelkim zasadom i międzynarodowym konwencjom dotyczącym postępowania z ludnością cywilną w czasach wojen i okupacji.  Zagładę Michniowa uznano za zbrodnię wojenną oraz zbrodnię przeciwko ludzkości.

– Mieszkańcy Michniowa pokazali nam co znaczy patriotyzm, braterstwo i solidaryzm społeczny. Pielęgnowali te wartości w okrutnych czasach okupacji niemieckiej, płacąc za to najwyższą cenę. Przyjmijmy tę trudną lekcję z pokorą, dumni z naszych bohaterów, przepełnieni nadzieją, że ich poświęcenie zainspiruje Polaków do odbudowania jedności narodowej – powiedział Adam Jarubas, wiceprezes PSL, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Co roku z okazji rocznicy, w miejscu pacyfikacji miejscowości mieszkańcy regionu czczą pamięć pomordowanych Polaków, uczestnicząc  we mszy św. w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. Od kilku lat Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich jest rozbudowywane. Pomnik Mauzoleum to symbol zbrodni niemieckich podczas II wojny światowej i męczeństwa mieszkańców ponad ośmiuset miejscowości w całym kraju. Mauzoleum jest  unikatowym pomnikiem ofiar niemieckich represji na polskich wsiach, miejscem modlitwy i refleksji ale także edukacji historycznej i wychowania patriotycznego. To także symboliczny cmentarz, na którym każda męczeńska polska wieś ustawia swój krzyż.

Czytaj również –> Ludowcy chcą Dnia Męczeństwa Polskiej Wsi

Ludowcy pragną, aby z historii Michniowa czerpały kolejne pokolenia, aby były dumne z polskich patriotów – mieszkańców wsi, którzy za pomoc niesioną partyzantom i walkę o lepszą przyszłość dzieci i wnuków zapłacili najwyższą cenę.