Skip to main content

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłasza start projektu „Elektronizacja umów o pracę oraz usprawnienie usług cyfrowych dla przedsiębiorców”, mającego na celu wsparcie cyfrowej transformacji polskich firm. To ambitne przedsięwzięcie, realizowane we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zapowiada nową erę dla polskiego biznesu.

Cyfryzacja to krok w przyszłość, który ułatwi codzienne funkcjonowanie każdej firmy. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych narzędzi cyfrowych, przedsiębiorcy zyskają więcej czasu na kreatywne działania i rozwój swojego biznesu. Cyfryzacja ma szczególne znaczenie dla małych i średnich firm, które często nie dysponują rozbudowanym personelem.

Projekt „Elektronizacja umów o pracę oraz usprawnienie usług cyfrowych dla przedsiębiorców” koncentruje się na modernizacji i rozbudowie usług cyfrowych, oferując przedsiębiorcom możliwość elektronicznej obsługi kadr. Elektronizacja umów i dokumentów kadrowych oraz modernizacja e-usługi składania i odbierania dokumentów przez system Biznes.gov.pl to tylko niektóre z nowych funkcjonalności. Użytkownicy będą mogli zawierać umowy z pracownikami oraz wymieniać inne dokumenty kadrowe w sposób prosty i bezpieczny.

W ramach projektu, system Biznes.gov.pl zostanie wzbogacony o nowe metody płatności, takie jak BLIK i karty płatnicze. Dodatkowo, nastąpi integracja z nowoutworzonym Systemem Technicznym Jednolitego Portalu Cyfrowego (Single Digital Gateway – SDG), co umożliwi polskim firmom łatwiejszy dostęp do transgranicznych usług. Dzięki tym innowacjom, polskie przedsiębiorstwa będą mogły operować na najwyższym światowym poziomie, zyskując przewagę konkurencyjną na rynku.

Zyskujesz więcej niż myślisz!

Wprowadzenie elektronicznej obsługi kadr i nowoczesnych narzędzi cyfrowych to nie tylko ułatwienie, ale i realne oszczędności. Mniej papierologii to mniej kosztów, a więcej czasu na rozwój biznesu. Nowe funkcjonalności pozwolą na szybsze i bardziej efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. To inwestycja, która szybko się zwróci, przynosząc korzyści nie tylko w postaci lepszej organizacji pracy, ale także zwiększonej konkurencyjności na rynku.

– Przyszłość jest cyfrowa. Zaufaj nowym technologiom i zyskaj przewagę konkurencyjną już dziś – podkreślił minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

Fot. MRiT