Skip to main content

Przedstawiciele opozycji, lokalni politycy różnych frakcji oraz reprezentanci organizacji społecznych podpisali w Opolu Deklarację Opolską. – Połączyliśmy siły, aby przeciwstawić się szkodliwym działaniom polityków PiS. Nie zgadzamy się na centralizację kraju i zarządzanie naszym regionem z Warszawy – powiedział Stanisław Rakoczy, lider opolskich struktur PSL.


Pod Deklaracją Opolską podpisali się reprezentanci siedmiu organizacji polityczno-społecznych: Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Mniejszości Niemieckiej, Komitetu Obrony Demokracji oraz Otwartej Rzeczpospolitej.

Sygnatariusze deklaracji połączyli działania, aby zamanifestować swój sprzeciw wobec polityki PiS. Zadeklarowali współpracę w budowie regionu otwartego na współpracę, szacunek i odpowiedzialność.

– Łączymy działania na rzecz budowy regionu zachowującego własną tożsamość. Nie zgadzamy się na centralizację kraju i zarządzanie naszym regionem z Warszawy – wyjaśnił Stanisław Rakoczy. – Chcemy regionu opartego na wzajemnej współpracy, szacunku, odpowiedzialności i solidarności w celu rozwoju wszystkich powiatów i gmin województwa – dodał prezes opolskiego PSL.

Dokument zawiera szereg punktów dotyczących m.in. łamania przez obóz rządzący podstawowych praw i wolności, przejawów dyskryminacji czy niszczenia idei samorządności.

– W wielu sprawach się różnimy, ale dążymy do wspólnego celu. Walczymy o prawo do samostanowienia. Sprawy najbliższego otoczenia powinny być rozstrzygane w Polsce lokalnej, a nie w Warszawie – zakończył Stanisław Rakoczy.