Skip to main content

Wystawimy dobrych gospodarzy małych ojczyzn. Te wybory to również obrona Polski lokalnej przed zakusami centralizacji państwa polskiego – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, podczas posiedzenia Rady Naczelnej PSL.

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosła się do najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni. Ludowcy intensywnie pracują nad przyszłorocznymi wyborami samorządowymi. Wkrótce zaczną się przygotowania do konwencji programowych PSL. Oprócz tego Rada Naczelna wezwała rząd do cofnięcia zmian podwyższających wiek emerytalny rolników.

Dobrzy gospodarze małych ojczyzn

– Szykujemy się do wyborów samorządowych bardzo intensywnie. Chcemy, żeby na jesień tego roku były gotowe listy wyborcze. Wszędzie, gdzie to możliwe, będziemy szli pod szyldem koniczynki, pod szyldem Polskiego Stronnictwa Ludowego – zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak zauważa Rada Naczelna wybory samorządowe to najszersza debata o potrzebach Polski lokalnej. To również możliwość zaprezentowania dokonań dobrych gospodarzy. Ludowcy będą podsumowywali ciężką pracę w ostatniej kadencji.

W obronie godnych emerytur rolników

Rada Naczelna PSL wezwała rządzących do cofnięcia zmian przeforsowanych przez PiS, podnoszących wiek emerytalny rolnikom. Rząd PiS nie zważając na ciężki charakter pracy polskich rolników podniosło im wiek emerytalny. Wcześniej, dzięki PSL mieli zagwarantowany niższy poziom – 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn.


– PSL przy 35 posłach wywalczyło niższy wiek emerytalny dla rolników na poziomie 55 dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. PiS mając większość parlamentarną podniosło go. Odrzucili przy tym nie tylko nasze wezwania, ale i takie same zapisy w ustawie prezydenta Andrzeja Dudy – przypomniał lider ludowców.

Reforma sądownictwa dla Polaków, nie dla PiS

Ludowcy od dawna wskazywali, że sądownictwo wymaga zmian. Tak wynikało również z głosów samych Polaków, którzy zgłaszali taką potrzebę. Jak wskazuje PSL zmiany na samej górze – w Sądzie Najwyższym i KRS – nie wpłyną znacząco na życie obywateli. Dlatego Rada Naczelna proponuje zmiany w sądach rejonowych.

Lider ludowców odniósł się również do ustaw przygotowywanych przez prezydenta Dudę. – Chcemy ufać prezydentowi, że te ustawy będą zgodne z konstytucją. To jest podstawowy i pierwszy warunek poparcia ich przez Polskie Stronnictwo Ludowe – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. – Reforma sądownictwa musi służyć Polakom, nie umocnieniu władzy PiS – dodał.

Wątpliwości w sprawie reform Gowina

Rada Naczelna PSL podjęła uchwałę w sprawie reformy szkolnictw wyższego i nauki. Ustawy, zaprezentowane niedawno przez ministra Jarosława Gowina wywołały głośne oddźwięk nie tylko w środowisku naukowym, ale i politycznym. Skupiając się jedynie na warstwie legislacyjnej ludowcy merytorycznie odnieśli się do pomysłów resortu nauki.

W uchwale Rada Naczelna zwraca uwagę, iż PSL widzi potrzebę zmian w proponowanej ustawie w szkolnictwie wyższym. Reforma przeniesie większość kompetencji rad wydziałów i dziekanów na senat i rektora. To silny cios w samorządność w zarządzaniu uczelniami i droga do centralizacji władz szkół wyższych.

Niedopuszczalnym jest także proponowana zmiana w finansowaniu badań naukowych. Wyraźnie ogranicza możliwość rozwoju lokalnych, mniejszych uczelni, promując jedynie duże ośrodki. To negatywnie odbije się na mniejszych miastach i buduje elitarny, niedostępny model studiów. Ludowcy będą zgłaszali swoje poprawki w toku prac nad projektem.

Co po antyreformie edukacji?

Rada Naczelna wyraziła obawy wobec niepokojących głosów rodziców i nauczycieli. Antyreforma edukacji forsowana przez PiS nie została dobrze przygotowana i policzona. Dzisiaj, coraz częściej słyszymy, że ciężar zmian polityków partii rządzącej leży jedynie na barkach nauczycieli i samorządowców.

Jako dyskryminujące Rada Naczelna określiła likwidację nauczania indywidualnego przez resort edukacji dzieci niepełnosprawnych. Niepokojącym jest brak podręczników i niedopracowana podstawa programowa. Jak się okazuje, na antyreformie edukacji najbardziej tracą dzieci na wsi. Dostęp do edukacji został tam bardzo ograniczony.

Zobacz również → Jak szkoła po antyreformie? Debata PSL

Rada Naczelna uznała za konieczne wprowadzenie zmian proponowanych przez PSL. Ludowcy już wcześniej wnosili o ciepły posiłek, godzinę angielskiego dziennie czy zmniejszenie liczebność klas. Oprócz tego, proponują: przywrócenie w szkołach nauczania indywidualnego dla uczniów niepełnosprawnych, przywrócenie w szkołach opieki i profilaktyki medycznej i oszacowanie rzeczywistych kosztów reformy w porozumieniu z samorządem terytorialnym i zwiększenie subwencji oświatowej.

„Nie” dla zmiany Konstytucji

Rada Naczelna PSL przypomniała, że obecnie obowiązująca Konstytucja została wypracowana w wyniku głębokiego kompromisu społecznego. Jej akceptację Polacy potwierdzili w ogólnonarodowym referendum. Ludowcy nie popierają zmiany całej ustawy zasadniczej, ale widzą możliwość zmian w Konstytucji. Wszystkie poprawki powinny być poprzedzone szeroką dyskusją ze środowiskami politycznymi i społecznymi.


Ludowcy odnieśli się również z niepokojem do daty referendum konstytucyjnego na dzień wyborów samorządowych. W opinii Rady Naczelnej będzie to skutkowało odwróceniem uwagi od spraw małych ojczyzn i dobrego wyboru ich gospodarzy. PSL wyrazi swój sprzeciw wobec tej daty podczas prac Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Wspólnie z ludowcami

Rada Naczelna PSL serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków Ruchu Ludowego do udziału w Zaduszkach Witosowych i Wielkopolskich Zaduszkach Mikołajczykowskich.

Rada Naczelna apeluje do członków i sympatyków Stronnictwa oraz wszystkich osób uznających wielkość postaci Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka o liczny udział w Zaduszkach Witosowych i Wielkopolskich Zaduszkach Mikołajczykowskich. Niech nasza obecność będzie dowodem przywiązania do wartości, które uosabiają Wincenty Witos i Stanisław Mikołajczyk.