Skip to main content

Ustawa PiS o Krajowej Administracji Skarbowej jest nieprzygotowana i pisana na kolanie. Projekt został przygotowany bez analiz i konsultacji, a jego przyjęcie spowoduje chaos organizacyjny i paraliż w administracji skarbowej i Służbie Celnej – ostrzegają politycy PSL.

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, m.in. łączy Służbę Celną i skarbową. Zdaniem Ludowców to demontaż Służby Celnej. – PiS demontując służbę celną dobije budżet państwa. Forsuje ustawę, która zdaniem celników jest kolejną ustawą kadrową. Ustawa PiS jest nieprzygotowana i pisana na kolanie. Połączenie tych dwóch instytucji spowoduje demontaż i rozwój szarej strefy – mówi poseł Mieczysław Kasprzak.

Prace nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie powinny być kontynuowane. Dlatego posłanka PSL, Genowefa Tokarska złożyła w Sejmie wniosek o odrzucenie inicjatywy już w pierwszym czytaniu.

– Klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego utożsamia się z konkluzją zawartą w opinii Sądu Najwyższego, która brzmi, że przedstawione projekty ustaw nie powinny stać się przedmiotem dalszych prac legislacyjnych – mówił Genowefa Tokarska. – Negatywne opinie złożył też NBP, Krajowa Rada Sądownictwa, czy Prokuratoria Generalna – dodaje posłanka.

Przy pracach nad projektem PiS nie było konsultacji społecznych. – To specyficzne uproszczanie procesu legislacyjnego w projektach partii rządzącej jest normą powszechną – uważa Genowefa Tokarska.

Służby celne są niezależną jednostką m.in. w Niemczech, Francji, czy Kanadzie. PiS zamierza zepsuć coś, co dobrze funkcjonuje. Nasuwa się zatem pytanie, po co ta rewolucja?

– Czy chodzi tylko o ustawowe zwolnienie pracowników i zatrudnienie tylko tych swoich, mających określone sympatie polityczne? – pyta posłanka Tokarska.

Również przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej Jacek Staniszewski podkreślił, że projekt ustawy likwiduje Służbę Celną. – Jest to pierwszy przypadek w historii RP, gdzie rząd polski będzie rozbierał funkcjonariuszy z mundurów. Zostaniemy pozbawieni stopni, mundurów, możemy nie otrzymać dalszej propozycji pracy – powiedział Jacek Staniszewski. – Celnicy nie są przeciwnikami zmian, ale proszą „jedynie o pozostawienie Służby Celnej w strukturach, jako samodzielnego bytu” – dodaje przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej.