Skip to main content

„Dość kłótni, do przodu” to hasło, które w kampanii wyborczej do Parlamentu RP prowadzi Trzecią Drogę. Zaprezentowano go podczas konwencji wyborczej w Katowicach. Liderzy PSL oraz Polski 2050 mówili w wystąpieniach o kilku kluczowych obszarach kampanii: przedsiębiorczości, rolnictwie, bezpieczeństwie, zdrowiu i edukacji. Wydarzenie w Katowicach jest pierwszym z kilku, podczas których przedstawiane będą elementy programu wyborczego KKW Trzecia Droga. 

 

Władysław Kosiniak Kamysz Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego  

„To niezwykłe móc być z wami i brać odpowiedzialność za to co przed nami. Dość kłótni i do przodu! Choroba nienawiści zatruła serca i umysły w całej Polsce, podzieliła rodziny, sołectwa, sąsiedztwa, podzieliła nas wszędzie, gdzie to jest możliwe. My chcemy z tego Polskę wyprowadzić. I możecie być pewni, że tego dokonamy. Bo mamy wielką determinację, mamy siłę i mamy moc. To jest wielkie zobowiązanie. Żeby spełnić marzenia przyszłych pokoleń. Tu w Katowicach, na Śląsku w sposób szczególny pamiętajmy o pokoleniu matek, które wychowały, wykształciły, wyposażyły, w energię, moc i wartości nas wszystkich! Kłaniamy się nisko naszym mamom, kłaniamy się nisko naszym babciom, Dziękujemy matką naszych dzieci, że dały nam to co najpiękniejsze w naszym życiu. To jest wartość największa. I mamy marzenia.  Wojciech Korfanty, wielki syn tej ziemi, ojciec niepodległości – miał marzenie o wolnej Polsce. Miał marzenie o lepszej Polsce niż ta która go zastała po roku 1918. Ale nigdy w wysiłku i pracy nie ustał, by dążyć do realizacji marzeń o ojczyźnie sprawiedliwej i bezpiecznej, która gwarantuje każdemu równe szanse. I my mamy dziś też marzenia. Mają marzenia ci, którzy są w najmniejszej miejscowości i wielkiej metropolii. Mamy marzenia o Polsce bezpieczniej naprawdę, o Polsce równych szans, o Polsce która dba i troszczy się o przedsiębiorcę, pacjenta, emeryta, o rolnika, pracownika, rodzinę, dzieci, dziadów – o całą wspólnotę narodową. I przyrzekamy tę wspólnotę, która jest naszym naczelnym marzeniem, odbudujemy, przywrócimy, zakończymy kłótnie i rozwiążemy problemy. Mamy marzenia i mamy siłę je realizować.  

Wiem, że znajdą się tacy, którzy powiedzą jesteście idealistami, marzycielami. Tu nie ma miejsca na takie sprawy, tu trzeba być albo za tymi, albo przeciwko tym, nie ma miejsca na Trzecią Drogę. Wszystkim niedowiarkom chcę wyraźnie powiedzieć, nie ma demokracji bez Trzeciej Drogi, to jest jedyna droga do zwycięstwa. Jest trzecia droga, jest trzecia siła, jest moc i energia, jest sprawa ważniejsza. Trzecia Droga jest dla wszystkich nie dla tylko wybranych”