Skip to main content

Sto pięćdziesiąt dziewięć szpitali powiatowych nie będzie w stanie w pełni sfinansować zapowiadanych podwyżek dla personelu. Ten deficyt grozi zapaścią finansową wielu placówek. – Wzywamy ministra zdrowia do korekty kwot przekazanych samorządom, szpitalom powiatowym ponieważ to grozi konsekwencjami nie tylko finansowymi, ale też społecznymi. Zatrzymanie ich działalności będzie miało ogromny wpływ na stan bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków – powiedział w Sejmie poseł PSL, Andrzej Grzyb.

Z przeprowadzonych analiz Związku Powiatów Polskich wynika, że w ślad za uchwalonymi przez Sejm RP przepisami w budżecie centralnym nie zostały zabezpieczone odpowiednio wysokie kwoty na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia. W budżetach szpitali na wprowadzone podwyżki brakuje 30-40 proc. koniecznych do wypłat kwot.

Koszty podwyżek ma sfinansować NFZ. Ministerstwo Zdrowia oszacowało, że wyższe pensje pochłoną ok, 6,5 mld zł. Ale okazało się, iż taka suma nie wystarczy. Zwłaszcza przy wysokiej inflacji i m.in. rosnących kosztach energii.

Ponadto obecnie zaproponowana niewystarczająca regulacja wyceny świadczeń zdrowotnych nie uwzględnia coraz większej dysproporcji pomiędzy poziomem finansowania, a drastycznie rosnącymi kosztami funkcjonowania szpitali.

– 159 szpitali powiatowych nie będzie w stanie w pełni sfinansować zapowiadanych podwyżek dla personelu. Ten deficyt grozi zapaścią finansową wielu placówek. W rezultacie może dojść do ich zamknięcia – mówił na konferencji prasowej w Sejmie Andrzej Grzyb.

– Szpitale alarmują. Z jednej strony minister zdrowia zapowiada podwyżki w ochronie zdrowie, z drugiej placówki nie otrzymały pełnej rekompensaty na ten cel. Średnio brakuje nawet pół miliona złotych. Należy jak najszybciej uzupełnić tę lukę – dodał poseł PSL.

Podstawową zasadą zadań zleconych samorządom jest odpowiedzialność Skarbu Państwa.

Skarb Państwa ponosi pełną odpowiedzialność za finansowanie zadań publicznych należących do administracji rządowej, a zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

– Kolejny raz rząd najpierw zleca zadania samorządom, a później nie zapewnia w tym celu środków. Tak jest teraz z podwyżkami dla personelu szpitali, tak było z nauczycielami. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2019 r. mówi wprost: finansowanie ochrony zdrowia leży na państwie – podkreślił obecny na konferencji rzecznik prasowy PSL, Miłosz Motyka.

– Wzywamy ministra zdrowia do korekty kwot przekazanych samorządom, szpitalom powiatowym ponieważ to grozi konsekwencjami nie tylko finansowymi, ale też społecznymi. Zatrzymanie ich działalności będzie miało ogromny wpływ na stan bezpieczeństwa zdrowotnego polskich obywateli – podkreślił poseł PSL, Andrzej Grzyb.