Skip to main content

Rak może zależeć od kodu DNA, ale nie może zależeć od kodu pocztowego – czytamy w podsumowaniu Europejskiego Planu Walki z Rakiem, wspieranego przez europosłów PSL. – Polacy jak inni Europejczycy, niezależnie od tego czy w mieście czy na wsi, zasługują na równy dostęp i europejski standard onkologii – mówi wiceprezes PSL, europoseł Adam Jarubas.

Co roku u 2,5 miliona pacjentów diagnozuje się raka. Każdego roku z powodu choroby umiera 1,2 mln Europejczyków, co stanowi 25% wszystkich przypadków na świecie. Według przewidywań, liczba ta ma wzrosnąć do 2035r. o kolejne 25%, a rak stanie się pierwszą przyczyną zgonów w Unii Europejskiej. Co więcej, ze względu na Covid-19 obserwuje się znaczący przestój w procesie diagnozowania oraz leczenia tej choroby.

Dlatego, biorąc pod uwagę prognozy, obecną sytuację pandemiczną oraz konieczność reform obecnie działającego programu, Europejska Partia Ludowa, a w niej Polskie Stronnictwo Ludowe, przyjęła opublikowany przez Komisję Europejską Plan Pokonania Raka.

Głównym celem programu jest niwelowanie nierówności w dostępie i standardach opieki onkologicznej we wszystkich państwach UE.

[tweet id=”1356956737711071242″ align=”center”]

– Najważniejsze jest wypracowanie jednolitego standardu dostępu do opieki onkologicznej w UE. Dzisiaj w Polsce mamy dostęp jedynie do 50% najnowocześniejszych terapii dostępnych w Europie Zachodniej. Bardzo ambitny cel programu, aby za 20 lat nikt w Europie nie umierał na raka jest naszym kompasem – powiedział eurodeputowany Adam Jarubas.

Plan ten ma składać się z 7 inicjatyw flagowych oraz licznych działań wspierających, aby wspomagać działania w obszarze profilaktyki; wczesnego wykrywania; diagnostyki i leczenia oraz jakości życia chorych, którzy przeżyli.

Najważniejszym flagowym punktem programu, z perspektywy Polski, jest uruchomienie w 2021r. Rejestru Nierówności Raka. Spis ten ma na celu zmapowanie trendów i kluczowych danych dotyczących raka, identyfikujących nierówności między państwami członkowskimi, a także ich regionami. Walka z nierównościami związanymi z rakiem ma opierać się na funduszach m.in. Polityki Spójności UE. Państwa członkowskie mogłyby wykorzystać te środki na tworzenie mobilnych placówek opieki zdrowotnej do badań przesiewowych w kierunku raka lub diagnostyki laboratoryjnej. Ponadto, w jednostkach tych pracowałyby multidyscyplinarne zespoły wykorzystujące zaawansowane technologie mobilne. Rozwiązanie to ma na celu wspieranie i wdrażanie szybkiej łączności zgodnie z założeniami Gigabit Society na rok 2025.

[tweet id=”1356964603494866945″ align=”center”]

– W sposób szczególny Program akcentuje potrzebę zajęcia się chorobami onkologicznymi dzieci. Program zakłada uruchomienie „Inicjatywy Pomoc Dzieciom z Rakiem”, aby zapewnić dzieciom dostęp do szybkiego wykrywania, diagnozowania, leczenia i opieki. Program jest mapą drogową działań, w które muszą zaangażować się państwa UE, aby doprowadzić do znaczącej poprawy w zakresie wyleczalności nowotworów – powiedział Adam Jarubas.

Równie cenne jest planowane wsparcie dla badaczy spersonalizowanych terapii rakowych poprzez rozwój platform cyfrowych wspierających transgraniczną współpracę i współprace interdyscyplinarną. Inicjatywa ta może być szczególnie ważna dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii rozwijającego unikatowa spersonalizowaną terapię CAR-T.

Europejski Plan Walki z Rakiem ma być realizowany m.in. z części funduszy pochodzących z programu EU4Health (zasoby finansowe równe 5,1 mld Euro) oraz części środków Horyzont Europa (całość budżetu wynosi ponad 95 mld Euro).

Podczas środowej konferencji prasowej w Sejmie RP, poseł PSL Dariusz Klimczak poinformował o wniosku złożonym przez Koalicję Polską do Najwyższej Izby Kontroli o natychmiastowe sporządzenie raportu dotyczącego leczenia onkologicznego za rok 2020.

[tweet id=”1356992472065441807″ align=”center”]

– Będziemy również wnioskować do rządu, aby stworzył plan dojścia do europejskich standardów walki z rakiem – zapowiedział poseł PSL Dariusz Klimczak.