Skip to main content

Obiecaliśmy wszystkim rodakom, że będziemy budować silne centrum, które daje alternatywę dla Zjednoczonej Prawicy i dla rządów PiS-u, które dzielą Polaków. My chcemy odbudowywać wspólnotę i dlatego potrzebujemy na pokładzie najlepszych. Dziś do naszego klubu dołącza senator Kazimierz Ujazdowski, polityk który pokazał, że potrafi postawić się, gdy w państwie dzieje się coś złego – powiedział prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do klubu Koalicji Polskiej – Polskiego Stronnictwa Ludowego dołączył dotychczasowy senator Koalicji Obywatelskiej, Kazimierz Michał Ujazdowski.

– Wzmacniamy Koalicję Polską. Dziś do naszego klubu dołącza senator Kazimierz Ujazdowski, polityk który pokazał, że potrafi postawić się, gdy w państwie dzieje się coś złego – powiedział podczas konferencji prasowej prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Senator Ujazdowski podpisał się pod programem „Silne centrum na rzecz dobrego Państwa” przygotowanym przez Koalicję Polską, który zakłada przywrócenie niezależności Trybunału Konstytucyjnego i sądownictwa, odbudowę parlamentaryzmu, umocnienie samorządów i organizacji pozarządowych, budowę przyjaznej obywatelowi administracji i służby cywilnej.

[tweet id=”1407257502614425601″ align=”center”]

– Nie wystarczy plan jak wygrać wybory, trzeba mieć plan na przyszłość. Z senatorem Kazimierzem Ujazdowskim połączyła nasz chęć budowy silnego centrum dla Dobrego państwa – państwa sprawiedliwego, godnego i bezpiecznego, dla wszystkich obywateli – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Podjąłem decyzję o współpracy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Koalicja Polską, bo Polsce potrzebny jest silny centrowy nurt opozycji, odwaga w reformie państwa i odbudowa wspólnoty narodowe. Koalicja Polska jest formacją, która gwarantuje odrzucenie doktrynerstwa i przywrócenie pokoju społecznego, demokracji konstytucyjnej z podmiotowym TK, który będzie strzegł praw obywateli, niezależnym i efektywnym sądownictwem – powiedział Kazimierz Ujazdowski.

Senator zapowiedział również nowy projekt, który ma ruszyć jesienią bieżącego roku.

– We wrześniu przestawimy projekt Otwarty Parlamentaryzm. To projekt nowego regulaminu Sejmu, który wykluczy drastyczne nadużycia władzy, otworzy parlament na organizacje pozarządowe, da gwarancje wysłuchań publicznych – tłumaczył senator.

W podpisanej dzisiaj deklaracji znalazły się zobowiązania dotyczące pracy na rzecz:

  • przywrócenia niezależności Trybunału Konstytucyjnego jako strażnika praw i wolności obywateli oraz promotora tożsamości konstytucyjnej Polski,
  • niezależnego i efektywnego sądownictwa powszechnego, gwarantującego obywatelom prawo do bezstronnego i szybkiego procesu,
  • kompetentnej, otwartej na obywatela administracjii wysokich standardów służby cywilnej,
  • urzeczywistnienia decentralizacji i pełnego respektowania praw samorządu terytorialnego,
  • wprowadzenia opartych na zaufaniu nowych form współpracy rządu i samorządu, na wzór propozycji utworzenia Agencji Spójnościi Rozwoju,
  • realizacji programu „Otwarty parlamentaryzm”, przywracającego kontrolę parlamentarną i dającego organizacjom pozarządowym stały wpływ na legislację,
  • przywrócenia prawdziwego trójpodziału władzy,
  • ułatwień w korzystaniu z instytucji demokracji bezpośredniej.

 

– Gdy tworzyliśmy Koalicję Polską mówiliśmy jasno, że chcemy łączyć, a nie dzielić. Budujemy silne państwo obywatelskie. Silne państwo to nie silny premier czy minister, tylko państwo w którym obywatele mają wpływ na decyzje. Jesteśmy otwarci na wszystkie środowiska, które podzielają nasze wartości. Naszym celem nie jest demagogia, tylko merytoryczna polityka – podsumował uczestniczący w konferencji poseł Marek Biernacki.