Skip to main content

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP, organizują wspólnie konferencję „Samorząd przyszłości” 8 listopada, o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Polska stoi u progu istotnych zmian, które będą miały wpływ na przyszłe pokolenia. Rewolucja technologiczna, zmiany struktury społecznej, rozwarstwienie dochodów – to wszystko powoduje, że samorządy muszą szukać nowej drogi dla rozwoju lokalnego. Pierwsza konferencja „Samorząd Przyszłości” organizowana w Sejmie otwiera cykl ważnych wydarzeń, dotyczących rozwoju Polski lokalnej, naszych Małych Ojczyzn.

To miejsce, gdzie się rodzimy, wychowujemy a które jest później nieco zapominane przez tak zwaną wielką politykę.

Uczestnicy chcą wspólnie wypracować kierunki rozwoju samorządów, a szczególnie edukacji a także nowych technologii. W konferencji weźmie udział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Piotr Zgorzelski – wiceprzew. Sejmowej komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, samorządowcy, prezydenci i burmistrzowie. Serdecznie zapraszamy.

Konferencja Samorząd Przyszłości nastawiona jest na praktyczne aspekty budowy trwałych podstaw rozwoju lokalnej społeczności. Dzieci, nauczyciele i samorządowcy z Sompolna (woj. wielkopolskie) oraz Drobina (mazowieckie) zaprezentują jak na co dzień pracują z ultranowoczesnymi rozwiązaniami edukacyjnymi, w tym mobilną nauką. Ta ważna lekcja ma posłużyć zgromadzonym przedstawicielom samorządu w lepszym zrozumieniu perspektyw cyfrowego rozwoju, które dają szansę na lepszą pracę i rozwój mieszkańców w przyszłości.