Skip to main content

Reforma systemu kształcenia zawodów medycznych i zmiana ich finansowania, reforma Inspekcji sanitarnej oraz wzrost nakładów na służbę zdrowia i leki refundowane. – To propozycje, które natychmiast trzeba realizować względem pracowników służby zdrowia – powiedział poseł PSL Dariusz Klimczak.

Z okazji przypadającego w środę Światowego Dnia Zdrowia poseł PSL, Dariusz Klimczak złożył życzenia wszystkim pracownikom służby zdrowia.

– Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, salowym, ratownikom medycznym, laborantom, fizjoterapeutom, wszystkim pracującym w systemie ochrony zdrowia. Jesteście naszymi bohaterami – powiedział w Sejmie Dariusz Klimczak.

Poseł PSL przypomniał propozycje Koalicji Polskiej – PSL, które jego zdaniem należy natychmiast realizować względem pracowników służby zdrowia.

Natychmiastowa reforma systemu kształcenia zawodów medycznych

– Postulujemy, aby rząd przedstawił plan dochodzenia do średniej europejskiej pod względem liczny lekarzy na tysiąc mieszkańców. Postulujemy, aby zwiększyć limity na studia medyczne, a także specjalizacje lekarskie, które są kluczowe. System specjalizacji powinien przede wszystkim się skrócić, a liczna specjalizacji powinna być zmniejszona – stwierdził Dariusz Klimczak.

– Uważamy, że natychmiast powinna powstać speckomisja, która zajmie się reformą systemu kształcenia zawodów medycznych w Polsce – podkreślił poseł PSL.

Finansowanie zawodów medycznych

– Nasz pomysł, dotyczący „premii dla bohatera” został zrealizowany częściowo. Upominamy się o wszystkie zawody medyczne, które nie dostają takich dodatków. To są opiekunowi medyczni, panie i panowie salowi i wszystkie inne zawody, które ramie w ramie walczą z lekarzami i pielęgniarkami, żeby pacjent wyzdrowiał, żeby zostało uratowane jego życie. Nie wszyscy dostają taką premię – podkreślił poseł ludowców.

– Panie ministrze, kiedy pan zaproponuje zwiększenie wachlarza zawodów medycznych, które będą uprawnione do premii? Po zakończeniu pandemii? – pytał poseł Klimczak.

Reforma sanepidu

– Czas na kompleksową reformę inspekcji sanitarnych. Proponujemy, żeby powołać specjalną podkomisję przy komisji zdrowia, która ta reformą by się zajęła. Tego nie zrobimy natychmiast, ale czas na działanie jest już dzisiaj – stwierdził Dariusz Klimczak.

Finansowanie systemu ochrony zdrowia

– Rząd przyjął ustawę o dochodzeniu stopniowym do 6% PKB na system ochrony zdrowia, ale wiem, że to nie jest realizowane. I to nie jest jedyny problem – zaznaczył poseł.

Polityka Lekowa Państwa

– Wielu specjalistów zwraca uwagę na dokument polskiej polityki lekowej. Zapisano jedynie górną granicę przeznaczenia środków z NFZ na refundację lekową. Nie określono dolnej granicy. My postulujemy, w ślad za ekspertami, żeby dolna granica w nowym dokumencie polskiej polityki lekowej wynosiła 16,5 procenta. Skoro określono górną granicę, także powinna być określona dolna granica – zaznaczył ludowiec.

– To są podstawowe zmiany, na których nam zależy w systemie ochrony zdrowia, których należy dokonać dzisiaj. Oferujemy swoją pomoc, oferujemy pomoc naszych ekspertów, oferujemy merytoryczną, rzeczową współpracę – podkreślił poseł PSL, Dariusz Klimczak.

ℹ️ Czytaj również → Apelujemy do rządu o włączenie prywatnego systemu zdrowia do leczenia chorób niecovidowych