Skip to main content

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz skierował list do sołtysów z okazji ich święta. Podziękował im za ofiarną służbę dla lokalnej społeczności i zapewnił, że w ludowcach mają i będą mieli zawsze sojusznika.

11 marca w całej Polsce obchodzimy Dzień Sołtysa. Święto jest okazją do okazania wdzięczności i szacunku dla osób, które są najbliżej mieszkańców. Z tej okazji do wszystkich sołtysek i sołtysów list skierował Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL złożył życzenia gospodarzom małych ojczyzn i zapowiedział walkę o wzmocnienie pozycji sołectw.

Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze doceniało znaczącą rolę sołtysów i rad sołeckich. Jesteście nie tylko gospodarzami i autentycznymi liderami społeczności lokalnych. (…) PSL wielokrotnie wychodziło z inicjatywą wzmocnienia pozycji sołectw w systemie samorządowym Polski.” – czytamy w liście Władysława Kosiniaka-Kamysza do sołtysów.

Zobacz również → Silniejsza pozycja sołectw. Ustawa PSL ponownie w Sejmie

Niestety, nasz ostatni projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich większość parlamentarna odrzuciła w styczniu 2017 ub.r. już w pierwszym czytaniu. Jednak posłowie PSL są przekonani, że uregulowanie prawne instytucji sołtysa i rad sołeckich oraz umocnienie ich pozycji, to rzeczywiste i wyjątkowo korzystne zmiany dla całej społeczności.

PSL nie zamierza ustąpić! Ludowcy ponownie złożyli w Sejmie gotowy projekt ustawy. Wzmacnia on rolę sołtysa także w wymiarze finansowym, bo przewiduje rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu pełnionej funkcji. PSL proponuje w nim m.in. comiesięczne uposażenie w wysokości połowy obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.

Mocniejszą rolę całego sołectwa ma zapewnić dodatkowy zapis, według którego sołectwa będą mogły działać tak jak organizacje pożytku publicznego. Dzięki temu zyskają one szersze uprawnienia pozyskiwania środków pozabudżetowych na wykonywanie planowanych zadań. Ponadto projekt zakłada także możliwość przekazania dodatkowo 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz sołectwa.

Ufam, że w dowód uznania Państwa zasług na rzecz małych ojczyzn, tym razem cały Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmie bez zastrzeżeń wniesiony przez posłów PSL projekt ustawy.” – pisze w liście do sołtysów prezes Kosiniak-Kamysz.


Pełna treść listu poniżej.

Szanowni Państwo, Panie i Panowie Sołtysi!

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa proszę przyjąć wyrazy szacunku i podziękowania
za codzienną, nieocenioną pracę. Ogromne zaufanie oraz stały kontakt z mieszkańcami wspólnoty dowodzą, że stanowicie rzeczywistą władzę pierwszego kontaktu.

Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze doceniało znaczącą rolę sołtysów i rad sołeckich. Jesteście nie tylko gospodarzami i autentycznymi liderami społeczności lokalnych. Sołectwa stanowią jednostkę pomocniczą samorządu, która przejmuje od gminy realizację wielu ważnych zadań publicznych, a to już wymaga konkretnych możliwości. Dlatego PSL wielokrotnie wychodziło z inicjatywą wzmocnienia pozycji sołectw w systemie samorządowym Polski. Niestety, nasz ostatni projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich większość parlamentarna odrzuciła w styczniu 2017 ub.r. już w pierwszym czytaniu. Jesteśmy przekonani, że uregulowanie prawne instytucji sołtysa i rad sołeckich oraz umocnienie Państwa pozycji, to rzeczywiste i wyjątkowo korzystne zmiany dla całej gromady. Dlatego nie zamierzamy ustąpić! Ponownie złożyliśmy już w Sejmie gotowy projekt ustawy. Nasz projekt wychodzi naprzeciw wzmocnieniu roli sołtysa także w wymiarze finansowym, jako częściowa rekompensata kosztów własnych, ponoszonych z tytułu pełnionej funkcji. Proponujemy w nim m.in. comiesięczne uposażenie w wysokości połowy obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. W celu umocnienia zaś roli całego sołectwa wprowadziliśmy dodatkowo zapis, według którego sołectwa będą mogły działać tak jak organizacje pożytku publicznego, dzięki czemu zyskają szersze uprawnienie do pozyskiwania środków pozabudżetowych na wykonywanie planowanych zadań. Ponadto zakładamy także możliwość przekazania dodatkowo 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz sołectwa.

Ufam, że w dowód uznania Państwa zasług na rzecz małych ojczyzn, tym razem cały Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmie bez zastrzeżeń wniesiony przez posłów PSL projekt ustawy.

Szanowni Państwo, wraz z podziękowaniami przesyłam życzenia pomyślności i sukcesów
w pracy dla swojego środowiska oraz wytrwałości w rozwiązywaniu wszystkich ludzkich spraw. Życzę pełnej zrozumienia współpracy zarówno z mieszkańcami jak i władzami gminy, zadowolenia z osiąganych celów, wdzięczności za trud, którego efekty służą całemu sołectwu oraz dużo zdrowia, radości i powodzenia w życiu osobistym.

Korzystając z okazji, zapewniam Szanowne Panie i Panów Sołtysów o szczerej chęci i woli współpracy z mojej strony. Proszę także o przekazanie życzeń wszelkiej pomyślności Państwa Bliskim oraz wszystkim Członkom Rad Sołeckich.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Władysław Kosiniak-Kamysz