Skip to main content

Likwidacja urzędów wojewódzkich, przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową, wpisanie powiatów do Konstytucji i dalsza decentralizacja władzy w kraju – to tylko niektóre propozycje PSL dla samorządów zaprezentowane podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów. Według ludowców, PiS dąży do pełnej centralizacji władzy w kraju.

W krakowskim Centrum Kongresowym ICE odbywa się III Europejski Kongres Samorządów. To już trzecia edycja spotkań, tym razem zatytułowana „Samorządy w obliczu wyzwań XXI w.” Podczas wydarzenia swoje propozycje zmian na szczeblu władzy lokalnej zaprezentowali ludowcy. W panelu „Ludowców sposób na samorząd” przedstawili wizję samorządu nakreśloną w listopadzie 2016 r. podczas XII Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

O propozycjach ludowców mówili: Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Piotr Zgorzelski, marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska i wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski.

– Chcemy umacniać polski samorząd, a nie osłabiać go, tak jak to ma miejsce od siedemnastu miesięcy. Widzimy, że odbierane są kolejne kompetencje na szczeblu lokalnym – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. – To pokazanie innej drogi rozwoju niż prowadzona teraz przez PiS centralizacja kraju i próba zmarginalizowania roli samorządów – dodał lider ludowców.

Ludowców sposób na samorząd

Co proponuje PSL? Przede wszystkim dalszą decentralizację kraju na wszystkich szczeblach samorządu z likwidacją urzędu wojewody włącznie. – Obecna sytuacja tworzy niepotrzebny dualizm prawny. Regiony potrzebują silnego gospodarza – uzasadniał Kosiniak-Kamysz.

Ponadto, ludowcy proponują powstanie Izby Samorządowej w miejsce obecnego Senatu. Jej skład stanowiliby przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów: terytorialnego, gospodarczego czy zawodowego. Dodatkowo PSL dąży do wzmocnienia pozycji powiatów poprzez wpisanie ich do konstytucji, a także zwiększenia udziału samorządów w podatkach poprzez nową ustawę o finansowaniu samorządów.

Polskie Stronnictwo Ludowe stanowczo sprzeciwia się działaniom PiS, które zmierzają do centralizacji państwa i obniżenia znaczenia samorządów. – PiS realizuje strategię obezwładniania Polski lokalnej i zohydzania samorządów – mówił Adam Jarubas wiceprezes PSL, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Rząd PiS kontra mieszkańcy

Nie obyło się również bez komentarza na temat bieżących wydarzeń. Tego samego dnia szeroko komentowane były wyniki referendum w Legionowie, gdzie mieszkańcy jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko „Wielkiej Warszawie” forsowanej przez PiS. – Suweren postawił się PiS. Czekamy na uszanowanie przez rząd woli Polaków – skomentował Piotr Zgorzelski.

– PSL stanowczo opowiada się za wizją rozwoju Polski obywatelskiej. Po reformie administracyjnej ujawniła się energia społeczna w Polsce lokalnej i my będziemy jej bronić dlatego stanowczo opowiadamy się przeciwko wypłukiwaniu samorządów z kompetencji i finansów. To jest model rodem ze wschodu – podkreślił Adam Jarubas.

Swój sprzeciw wobec działań rządu PiS wyraził również burmistrz gminy Kęty Krzysztof Klęczar. – Dlaczego PiS tak zawzięcie walczy z samorządami? – pytał. – To przecież my, samorządowcy, jesteśmy najbliżej mieszkańców – dodawał.