Skip to main content

Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności wystosował dezyderat do rządu PiS. – Zamiast przekazywać kompetencje w dół, PiS kieruje je na jedną ulicę. To łamanie zasady subsydiarności – mówił poseł PSL Piotr Zgorzelski.

Współczesne państwa są państwami subsydiarnymi. Takim jest też Polska, która umieściła zasadę pomocniczości w preambule Konstytucji. Samorząd zaś jest jednym z najważniejszych narzędzi realizacji tej zasady. Niestety rząd PiS drastycznie ogranicza kompetencje samorządów przez co nie mogą one realizować swoich podstawowych zadań.

Dlatego zespół wystosował dezyderat, w którym domaga się zaprzestania centralizacji kraju, wyjaśnienia łamania subsydiarności w uchwalonych przez PiS ustawach, kompleksowej informacji premier Szydło o roli samorządu terytorialnego w ustroju proponowanym przez PiS oraz zapewnienia odpowiedniego finansowania zadań zleconych przez administrację rządową oraz nienakładania nowych zadań bez zabezpieczenia finansowego.

– Pełzająca od 1,5 roku zmiana w samorządach jest niekonstytucyjna, bowiem zaburzona została zasada pomocniczości. Kompetencje poszczególnych jednostek powinny być kierowane w dół, tymczasem PiS chce scentralizować Polskę. To odwrócenie dotychczasowych działań – podkreślił poseł Zgorzelski.

Obecna na zespole prof. Irena Lipowicz przypomniała dyskusję jaka toczyła się przy powstawaniu obecnej Konstytucji – Państwo byliście optymistami i uważaliście, że nie ma potrzeby wpisywania do w niej powiatów. Ja byłam negatywnie nastawiona, bo zawsze jest szansa dokonania zamachu na samorządy. Jak widać historia rozstrzygnęła nasz spór – podkreśliła była Rzeczniczka Praw Obywatelskich.

Oprócz tematu subsydiarności na zespole poruszono sytuację w Opolu oraz w gminach podwarszawskich. PiS wycofał się z ustawy o metropolii warszawskiej, ale rzecznik PSL Jakub Stefaniak przypomniał, że to zasłona dymna – Jeśli ktoś słuchał uważnie posła Sasina z PiS to mógł usłyszeć o przygotowywanym projekcie rządowym dotyczącym powiększenia Warszawy. Dlatego tak ważne jest teraz, aby gminy nie wycofywały się z referendów dotyczących przyłączenia ich do Warszawy – podkreślił J. Stefaniak.

Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności to jeden z zespołów, który powstał z inicjatywy klubu PSL. Od dłuższego czasu działa też zespół ds. OZE Już niedługo będą działać kolejne: obronności i bezpieczeństwa, edukacji, sądownictwa i rolnictwa.

– Na jesień razem z Zespołem ds. Odnawialnych Źródeł Energii planujemy zorganizować dużą konferencję dotyczącą problemów samorządów z dostępem do zielonej energii – mówił poseł P. Zgorzelski – My jako zespoły nie tylko reagujemy, ale jesteśmy także zbrojnym ramieniem wszystkich protestujących samorządów. Jesteśmy z nimi na krótkich łączach i chcemy pokazywać ich problemy i szukać pola do dyskusji – dodał.