Skip to main content

W Sejmie odbyła się inauguracja Mazowieckiego Forum Myśli Społecznej. Inicjatywa ludowców ma na celu budowanie dialogu i wymianę poglądów na ważne tematy.

Forum tworzy płaszczyznę, aby przemilczane obecnie fakty mogły zaistnieć w dyskursie społecznym. Jedną z nich są kwestie historyczne. Dużo mówi się o żołnierzach wyklętych, natomiast prawie nic o Batalionach Chłopskich. Przemilczana jest też ogromna ofiara jaką ludowcy złożyli zaraz po okupacji, kiedy to członków PSL mordowano i wsadzano do więzień, bo upominali się o demokratyczną Polskę.

Patronem FMS został Zygmunt Jan Rumel, zwany „Baczyńskim Wschodu”. Młody utalentowany poeta, któremu marzyła się Polska wielonarodowościowa, zróżnicowana i pięknie różniąca się. Polska dialogu i porozumienia. Niestety dwa totalitaryzmy zniszczyły te marzenia. Rzuciły w serca ludzi nienawiść i gniew. Zmusiły takie wrażliwe osoby jak Zygmunt Rumel do tego, by chwyciły za karabin i walczyły.

– FMS to stowarzyszenie mające na celu jednoczenie ludzi i dające możliwość wymiany poglądów. Polskie Stronnictwo Ludowe to partia, które chce wsłuchiwać się w głos ludu. Jesteśmy gotowi na nowe pomysły i chcemy o tym rozmawiać – zapewniał prezes Forum Myśli Społecznej Piotr Zgorzelski.

Jak mówił koordynator FMS na Mazowszu Stanisław Brzózka celem jest wykorzystanie potencjału jaki jest w regionie. – Chcemy, aby w każdym powiecie powstało takie Forum. W niektórych, najprężniejszych powiatach nie wykluczamy również, że pojawi się ono także na poziomie gminy. Chcemy nawiązać współpracę ze szkołami wyższymi, które są na naszym terenie – mówił.

Stowarzyszenie jest dedykowane nie tylko dla ludności dużych miast, ale również dla społeczeństwa z mniejszych aglomeracji wiejsko-miejskich. Inauguracja ma na celu wykorzystanie potencjału ludzi, aby szerzyć myśl społeczną i móc wspólnie budować małe ojczyzny.

Forum ma przybliżyć bieżące tematy polityczne i społeczne. Otwiera przestrzeń do rozmowy dla wielu środowisk i pokazuje wartości historyczne i współczesne ruchu ludowego. Inicjatywa PSL ma na celu rozwiązywanie trudnych problemów.