Skip to main content

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman ustanowił pełnomocnika do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego. Został nim dr Mariusz Filipek. Do jego zadań będzie należeć m.in. podejmowanie działań legislacyjnych w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z deklaracją złożoną przedsiębiorcom, minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman ustanowił pełnomocnika do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego. Do zadań dr Mariusza Filipka będzie należeć m.in. podejmowanie działań legislacyjnych w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej.

– Deregulacja kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to jeden priorytetów rządu Donalda Tuska oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Musimy znosić bariery, które przeszkadzają w prowadzeniu firm. Konieczne jest też zapewnieni stabilności prawnej wszystkim tym, którzy chcą prowadzić swój biznes w Polsce – podkreśla Krzysztof Hetman, szef MRiT.

Jego pełnomocnikiem do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego został radca prawny dr Mariusz Filipek.

Do jego zadań należeć będzie m.in.:

  • analizowanie oraz monitorowanie warunków podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;
  • przedstawianie propozycji działań, w tym legislacyjnych, związanych z prowadzeniem biznesu;
  • przygotowywanie i przedstawianie opinii, analiz lub rekomendacji związanych z identyfikacją barier prawnych w rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawą jakości prawa w tym obszarze;
  • wykonywanie zadań związanych z podejmowaniem dialogu gospodarczego z przedsiębiorcami.