Skip to main content

Minister Czesław Siekierski, na piątkowej konferencji prasowej, ogłosił przełom w wsparciu dla polskich rolników. Dzięki środkom z budżetu krajowego, w tym dopłatom do kukurydzy i suszowym, oraz intensywnej pracy nad uproszczeniem procedur w ARiMR, zapewnia stabilność sektora rolniczego. To odpowiedź na zaniedbania poprzednich lat, gdzie system informatyczny praktycznie nie funkcjonował. Teraz, dzięki ponad 99% decyzji i wypłat ponad 96% środków w ramach płatności bezpośrednich oraz ponad 98% w płatnościach obszarowych, Unia Europejska nie ma podstaw do obcięcia kolejnych płatności. To nowa jakość działania i duże wsparcie dla naszych rolników.

Minister Czesław Siekierski podczas piątkowej konferencji prasowej ogłosił realizację szeregu kluczowych zadań dzięki środkom z budżetu krajowego, w tym dopłaty do kukurydzy i suszowe. Dodał, że resort intensywnie pracuje nad opracowaniem wniosków dotyczących dopłat do sprzedawanego zboża, zapewniając stabilność dla naszych rolników.

– Zastaliśmy wielkie zaniedbania poprzedników w temacie płatności w ramach WPR. System informatyczny praktycznie nie funkcjonował. Obawy rolników były uzasadnione. Naprawiamy błędy. Realizujemy zobowiązania unijne i krajowe – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.

– Zrealizowaliśmy szereg zadań ze środków z budżetu krajowego np. dopłaty do kukurydzy czy dopłaty suszowe – dodał minister rolnictwa. Zaznaczył, że ministerstwo pracuje nad opracowywaniem zebranych wniosków w sprawie dopłat do sprzedawanego zboża.

Prezes ARiMR, Wojciech Legawiec oświadczył, że agencja wydała ponad 99% decyzji i wypłaciła ponad 96% środków w ramach płatności bezpośrednich oraz ponad 98% w przypadku płatności obszarowych. Dzięki temu osiągniętemu wynikowi, Unia Europejska nie ma podstaw do obcięcia naszych kolejnych płatności.

– ARiMR realizuje płatności bezpośrednie, zajmuje się obsługą działań inwestycyjnych i pomocą krajową. Uproszczamy mechanizmy i przyspieszamy obsługę wniosków. Naprawiamy zaniedbania poprzedników. Realizujemy wypłaty – dodał wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski.

Wiceszef ARiMR, Leszek Szymański, zaapelował o terminowe składanie wniosków o płatności obszarowe, które upływają pierwszego lipca. Aktualnie złożono 1,111 mln wniosków, co stanowi blisko 90% potencjalnych beneficjentów.

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi i wsparcia dla polskich rolników.

– Kończymy wydatkowanie środków dla rolników za rok 2023 oraz kończymy zbieranie wniosków na rok 2024 – podsumował Czesław Siekierski. Dodał, że ministerstwo „wynegocjowało możliwość wypłat dla rolników na ziemię do 5ha w kwocie 250 euro za hektar bez żadnych dopłat”.

Dzięki negocjacjom Ministerstwa Rolnictwa, możliwe są wypłaty aż do 250 euro za hektar dla rolników posiadających do 5 ha ziemi, bez dodatkowych dopłat. Uprościliśmy procedury i wprowadziliśmy zmiany na korzyść naszych rolników, umożliwiając im szybsze uzyskanie zasłużonego wsparcia.