Skip to main content

Ludowcy w Wierzchosławicach uczcili 147. rocznicę urodzin Wincentego Witosa, wielkiego demokraty, trzykrotnego premiera RP, przywódcy ruchu ludowego w Polsce.

W niedzielę w Wierzchosławicach odbyły się uroczystości z okazji 147. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Uczestniczyli w nich przedstawiciele PSL, członkowie rodziny i organizacji popularyzujących wiedzę na temat trzykrotnego premiera w przedwojennej Polsce. Obchody tradycyjnie rozpoczęła msza św. w wierzchosławickim kościele parafialnym. Po nabożeństwie odbył się przemarsz pod Grób Witosa, gdzie złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że w tym roku mija 100. rocznica uchwalenia Konstytucji Marcowej. Ustawa zasadnicza uchwalona za czasów rządów Wincentego Witosa deklarowała zasadę zwierzchnictwa narodu. Ustanawiała dwuizbowy parlament (Sejm i Senat). Przewidywała demokratyczne prawo wyborcze do sejmu. Wprowadzała system rządów parlamentarno-gabinetowych. Zapewniała samorząd terytorialny i niezawisłość sądów. Obywatelom przyznawała wiele praw i swobód – np. wolność prasy i zgromadzeń, nietykalność osobistą.

[tweet id=”1350761722043387905″ align=”center”]

– To była najbardziej demokratyczna i jedna z najnowocześniejszych na ówczesne czasy – stwierdził prezes PSL. – Nadawała wolność, podmiotowość i godność. I to jest wyznacznikiem na ten rok 2021 – rok trudno zaczynający się, bo od kolejnych obostrzeń pandemicznych. Rok w którym będziemy chcieli nadrobić stracony czas spotkań z drugim człowiekiem, jeżeli to będzie możliwe. Nadrobić też tą sytuację gospodarczą, społeczną ale też edukacyjną – dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL podkreślił, że edukacja zawsze musi być na pierwszym miejscu.

– Wincenty Witos na pierwszym miejscu stawiał powszechną edukację, jako warunek pomyślnego rozwoju państwa. Był on człowiekiem, który żądał i pragnął wiedzy dla wszystkich obywateli w Polsce, nie tylko dla wybranych – wskazał prezes PSL. – To jest wielkie wyzwanie także dzisiaj w czasach, gdy kłamstwo się panoszy, gdzie „fejknews” wygrywa z prawdą, gdzie wygrywa manipulacja sterowana czasem z bardzo małych ośrodków, a czasem ogólnoświatowych – dodał Kosiniak-Kamysz.

Szef ludowców stwierdził również, że ten rok powinien być poświęcony niesieniu prawdy o Wincentym Witosie.

[tweet id=”1350765302154485760″ align=”center”]

Zapowiedział, że w tym roku Forum Młodych Ludowców, przy wsparciu PSL oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa uruchomi serię konkursów wiedzy o Witosie i ruchu ludowym w Polsce.

– Ten rok poświęcimy na edukację w tym względzie, na mówienie prawdy o samym Witosie, na pokazywanie prawdy o XX-leciu międzywojennym, ale także o historii najnowszej – zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL przypominał także, że na wniosek PSL-u Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Najwyższego o kasacje w sprawie dziesięciu skazanych w 1932 r. w tzw. „procesie brzeskim”.

ℹ️ Czytaj więcej → Rehabilitacja Witosa! Jest kasacja do Sądu Najwyższego

– To jest nasze wielkie zobowiązanie i są dobre sygnały, które płyną, że ta sprawa może się niedługo rozpocząć i mieć swój bieg. Liczymy oczywiście na wyrok kasacyjny, na zmazanie hańby sądu brzeskiego. Nie można mówić o zadośćuczynieniu, o wyrównaniu rachunków krzywd, o sprawiedliwości społecznej, dziejowej i politycznej, bez oczyszczenia Wincentego Witosa i innych skazanych w procesie brzeskim. To sprawa bardzo poważna, nie tylko o wymiarze politycznym, ale też przestrogi na przyszłość – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.