Skip to main content

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Ryszarda Miazka.

Dziś rano dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 75 lat odszedł nasz Kolega Ryszard Miazek.

Odszedł od nas człowiek prawy i szlachetny. Mistrz i nauczyciel idei ruchu ludowego. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, a przede wszystkim osoba przepełniona dobrem i życzliwością dla innych. Powszechnie ceniony za ogromną wiedzę, doświadczenie i życzliwość. Łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi.

Ryszard Waldemar Miazek, ekonomista i publicysta. W 1992 rzecznik prasowy rządu Waldemara Pawlaka, w latach 1993–1996 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w latach 1996–1998 prezes zarządu Telewizji Polskiej, w latach 2000–2002 prezes zarządu Polskiego Radia.

W latach 1991–1992 pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma „Wieś i Państwo”, a w latach 1998–2000 „Zielonego Sztandaru”.

Był także komentatorem „Rzeczpospolitej”. W latach 2003–2007 był dyrektorem Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, później został zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury, po czym powrócił na stanowisko dyrektora CBR. Funkcję tę pełnił do 31 stycznia 2015. Następnie do końca lipca 2016 był zatrudniony w CBR jako redaktor naczelny kwartalnika „Kultura Wsi”. Po zakończeniu pracy w CBR został kierownikiem działu naukowo-oświatowego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

Działał w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, w 1990 został członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pod koniec lat 90. pełnił funkcję rzecznika PSL.

Zmarł 30 października 2020 w wyniku zakażenia koronawirusem na COVID-19.

Niech odpoczywa w pokoju.