Skip to main content

W Opolu odbyła się inauguracja wojewódzkiego oddziału Forum Myśli Społecznej. To kolejne miejsce pod znakiem FMS, gdzie Polacy będą wspólnie odbudowywać wspólnotę narodową.

Podczas inauguracji, która odbyła się w Opolu, audytorium mogło wysłuchać wykładu Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marka Masnyka na temat wpływu Ruchu Ludowego na rozwój demokracji.

– FMS to stowarzyszenie mające na celu jednoczenie ludzi i dające możliwość wymiany poglądów. Polskie Stronnictwo Ludowe to partia, które chce wsłuchać się w głos ludu. Jesteśmy gotowi na nowe pomysły i chcemy o tym rozmawiać – zapewniał prezes Forum Myśli Społecznej Piotr Zgorzelski.

Zobacz również → Czym jest Forum Myśli Społecznej?

Jak mówił koordynator FMS na Opolszczyźnie dr Andrzej Burta celem jest wykorzystanie potencjału jaki drzemie w regionie. – Chcemy, aby w każdym powiecie powstało takie Forum. W niektórych, najprężniejszych powiatach nie wykluczamy również, że Forum pojawi się także na poziomie gminy. Chcemy też nawiązać współpracę ze szkołami wyższymi, które są w naszym województwie – mówił koordynator Burta.

Forum tworzy płaszczyznę, aby przemilczane obecnie fakty mogły zaistnieć w dyskursie społecznym. Jedną z nich są kwestie historyczne. Dużo mówi się o żołnierzach wyklętych, natomiast prawie nic o Batalionach Chłopskich. Przemilczana jest też ogromna ofiara jaką ludowcy złożyli zaraz po okupacji, kiedy to członków PSL mordowano i wsadzano do więzień, bo upominali się o demokratyczną Polskę.

Patronem FMS został Zygmunt Jan Rumel, zwany „Baczyńskim Wschodu”. Młody utalentowany poeta, któremu marzyła się Polska wielonarodowościowa, zróżnicowana i pięknie różniące się. Polska dialogu i porozumienia. Niestety dwa totalitaryzmy zniszczyły te marzenia. Rzuciły w serca ludzi nienawiść i gniew. Zmusiły takie wrażliwe osoby jak Zygmunt Rumel do tego by chwyciły za karabin i walczyły.

Stowarzyszenie Forum Myśli Społecznej jest dedykowane nie tylko dla ludności dużych miast, ale również dla społeczeństwa z mniejszych aglomeracji wiejsko-miejskich. Inauguracja ma na celu wykorzystanie potencjału ludzi, aby szerzyć myśl społeczną i móc wspólnie budować małe ojczyzny.

Forum ma przybliżyć bieżące tematy polityczne i społeczne jak i również ma otworzyć przestrzeń do rozmowy dla wielu środowisk, pokazać wartości historyczne i współczesne ruchu ludowego, chce rozwiązywać trudne tematy między innymi związane z obroną samorządności.