Skip to main content

Będziemy kontynuowali prace Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Polskiej Samorządności. Pokażemy problemy z jakimi borykają się samorządy – zapowiedział podczas konferencji prasowej w Sejmie wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski poinformował , że w najbliższym czasie zostanie zainaugurowany proces powołania parlamentarnego zespołu ds. obrony polskiej samorządności. Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności powstał w styczniu 2017 r. W jego skład mogą wchodzić posłowie i senatorowie. W poprzedniej kadencji zespół liczył 30 osób: 29 posłów, 1 senatora. Przewodniczącym był poseł Piotr Zgorzelski.

[tweet id=”1199329536078438403″ align=”center”]

– Będziemy pilnowali jako parlamentarzyści, ale także członkowie parlamentarnego zespołu ds. obrony polskiej samorządności, tego aby polski parlament wykonał wyrok TK i w ciągu 18 miesięcy przygotował stosowne przepisy prawne tak, aby rząd PiS przestał przerzucać odpowiedzialność za funkcjonowanie państwa i realizacje własnych obietnic wyborczych na samorządy, czy to w wymiarze służby zdrowia, czy to w wymiarze oświaty, czy w każdym innym – powiedział Piotr Zgorzelski.

Samorząd nie może odpowiadać za długi szpitali

Obecny na konferencji prasowej marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik przypomniał, że samorząd woj. mazowieckiego zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis ustawy o działalności leczniczej, mówiący o tym, że placówki zdrowotne pokrywają straty finansowe we własnym zakresie.

Zdaniem Adama Struzika jednostki samorządu powinny otrzymywać z budżetu centralnego środki adekwatne do realizacji zadania zleconego, jakim jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Niestety powszechnie występujące zadłużenie szpitali jasno wskazuje, że środki przekazywane przez NFZ szpitalom są niewystarczające. Szacuje się, że ile na koniec 2018 r. zobowiązania szpitali wynosiły niecałe 13,1 mld zł, to po pierwszym kwartale było to już 13,5 mld zł, a po drugim 13,8 mld zł.

[tweet id=”1199329796112687105″ align=”center”]

18 listopada Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o działalności leczniczej zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego odpowiadają finansowo za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jest częściowo niezgodny z Konstytucją.

– W naszej ocenie od samego początku to był artykuł niezgodny z Konstytucją, bo przerzucał obowiązki finansowania świadczeń zdrowotnych z Narodowego Funduszu Zdrowia i z budżetu państwa na budżety samorządów pod groźbą konieczności likwidacji placówek – stwierdził marszałek woj. mazowieckiego. – Właściwie nie mieliśmy wyboru i corocznie pokrywamy dziesiątki milionów złotych strat naszych szpitali. Nie mamy jednocześnie żadnego wpływu na to jakie decyzje na przykład dotyczące płac, czy dotyczące cen energii, czy innych wskaźników kosztowych podejmuje parlament, czy rząd – podkreślił Adam Struzik.

– W wyniku tego wyroku teraz sprawdzamy pod względem prawnym, czy będziemy mogli mieć regres na Narodowy Fundusz Zdrowia i te pieniądze odzyskać – powiedział marszałek Adam Struzik.