Skip to main content

Taką decyzje podjął XIV Krajowy Zjazd Związków Ochotniczych Straży Pożarnych. Waldemar Pawlak został wybrany na stanowisko prezesa po raz szósty. Jak sam zapowiedział priorytetem będzie opracowanie strategii działania organizacji do 2050 r.


Waldemar Pawlak stoi na czele Zarządu Głównego Związku OSP RP nieprzerwanie od 1992 r. Tym razem już po raz szósty stanie na czele organizacji. W swoim przemówieniu po wyborze podkreślał rolę, znaczenie i zasługi strażaków ochotników w niesieniu pomocy rodakom.

– Najważniejsze, by ten system miał charakter powszechny, ratownicy byli od razu tam, gdzie jest zagrożenie. To oni podejmują te pierwsze czynności ratownicze. Dopiero po godzinach, dniach, zaczynają ruszać rezerwy państwowe czy centralne – mówił Waldemar Pawlak.

Przykładem potwierdzającym słowa prezesa Związku OSP RP były niedawne nawałnice w północnej Polsce. Kiedy żywioł domy i dorobek naszych rodaków, to strażacy ochotnicy pierwsi ruszyli na pomoc. Nie był to odosobniony przypadek. Regułą jest, że to właśnie strażacy z OSP, często z narażeniem swojego życia jako pierwsi pomagają poszkodowanym.

Według nowego-starego prezesa Związku OSP RP sprawne działanie strażaków to zasługa wspaniałych ludzi tworzących organizację. OSP przeszła milowy krok w swoim rozwoju. Jak podkreślał Waldemar Pawlak jeszcze 25 lat temu jednostki dysponowały prymitywnym sprzętem. Dzisiaj ich wyposażenie bazują na najnowocześniejszych technologiach.

Rozwój OSP to zasługa ludzi tworzących tę niezwykłą wspólnotę, ale i dobrej organizacji. Już w 2000 roku opracowano długofalowy projekt „Feniks” na 20 lat. Tym razem priorytetem prezesa OSP jest wdrożenie dalszych innowacji w ramach projektu +Florian 2050+.

– Proponujemy program +Florian 2050+. Święty Florian potrafił się przeciwstawić się cesarskiemu rozkazowi, który był zły. Potrafił też poświęcić się dla swoich współbraci, a przez to jest nie tylko symbolem dla osób walczących z żywiołami, ale symbolem niezłomnej postawy, która pokazuje, że trzeba zawsze postępować z sumieniem i być otwartym na drugiego człowieka – uzasadniał Waldemar Pawlak.

W Polsce działa ponad 16 tys. Ochotniczych Straży Pożarnych. Działa w nim niemal 700 tys. członków. Tylko w latach 2012-2016 ponad 2 mln razy wyjeżdżali oni do akcji ratowniczych. To daje nam ok. 340 tys. działań rocznie.

Serdeczne gratulacje i powodzenia!