Skip to main content

W Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyła się wojewódzka inauguracja Forum Myśli Społecznej. To kolejne miejsce pod znakiem FMS, gdzie Polacy będą wspólnie odbudowywać wspólnotę narodową.


– Forum Myśli Społecznej to stowarzyszenie jednoczące ludzi. FMS daje możliwość wymiany poglądów i wzajemnego zrozumienia. Polskie Stronnictwo Ludowe to partia, które chce wsłuchiwać się w głos społeczeństwa. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i idee. Chcemy o tym rozmawiać – powiedziała Jolanta Fedak, prezes lubuskich struktur PSL.

Zobacz również → Czym jest Forum Myśli Społecznej?

Podczas inauguracji Lubuskiego Forum Myśli Społecznej audytorium mogło wysłuchać także wykładu dr Jana Andrykiewicza z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tematem wykładu były aktualne idee społeczne na tle przemian historycznych. Dr Andrykiewicz przybliżył słuchaczom najnowsze koncepcje organizacji społeczeństwa „24/7”.

Licznie przybyli z całego województwa uczestnicy spotkania entuzjastycznie zaangażowali się dyskusję, wywołaną wygłoszonym referatem. To potwierdza potrzebę dialogu i organizacji spotkań umożliwiających wymianę poglądów w lokalnych wspólnotach.

Kolejny zaplanowany temat spotkania lubuskiego FMS, to „Rola kobiet we współczesnym świecie, a kobiety w życiu społecznym i politycznym Polski”. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych budowaniem wspólnoty i rozwojem ziemi lubuskiej.