Skip to main content

Nasze oczy zwrócone są dziś na Ukrainę, ale nie powinniśmy tracić wzroku z Białorusi. Stajemy dziś z przedstawicielami białoruskiej opozycji i rodzinami więźniów politycznych, by zwrócić uwagę opinii publicznej na sytuację tamtejszych więźniów sumienia – powiedział na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski.

Zainteresowanie opinii publicznej dzisiaj w sposób oczywisty skierowane jest w stronę Ukrainy, ale nie powinniśmy też tracić z pola widzenia tego, co dzieje się na Białorusi.

– Pamiętamy sfałszowane, ukradzione społeczeństwu białoruskiemu wybory prezydenckie, później taką można powiedzieć wiosnę ludu białoruskiego, który nie chciał pogodzić się z tym wynikiem wyborczym – mówił na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski.

Alaksander Łukaszenka brutalnie rozprawił się z demokratyczną opozycją. Również z naszymi rodakami.

– Stajemy dziś w obronie jednego z białoruskich więźniów politycznych – Uładzimira Mackiewicza. Chcemy w ten sposób ująć się za wszystkimi, którzy są więzieni i katowani za ideę demokracji na Białorusi. Oni chcą walczyć o wolną ojczyznę. Podejmujemy wszystkie możliwe kroki dyplomatyczne w ich sprawie, także w Parlamencie Europejskim. Chcemy zapewnić przyjaciół z Białorusi: jesteśmy z Wami! – zapewnił Piotr Zgorzelski.

Zdaniem wicemarszałka Sejmu Białoruś i Ukraina w Unii Europejskiej, to jest polska racja stanu.

[tweet id=”1495718917318352897″ align=”center”]

– My dzisiaj jako przyjaciele, sąsiedzi, bracia Białorusinów i Ukraińców, musimy głośno wołać: Jesteśmy z wami, chcemy, abyście byli w rodzinie krajów europejskich – podkreślił  Piotr Zgorzelski.

Obecna na konferencji córka opozycjonisty Nadzieja Łuczanok powiedziała, że dzisiaj na Białorusi jest ponad 1000 więźniów politycznych. Ich sytuacja jest dramatyczna.

– Na Białorusi jest ponad 1000 więźniów politycznych. Wśród nich mój ojciec, Uładzimir Mackiewicz – białoruski filozof, działacz społeczny. Od pół roku przetrzymywany jest bez wyroku. Od lutego rozpoczął protest głodowy. Żąda sprawiedliwego procesu – podkreśliła Nadzieya Luchanok

O dramacie więźniów politycznych na Białorusi mówiła również Członkini Prezydium Rady Koordynacyjnej, upoważniony przedstawiciel Swiatłany Cichanouskiej, Olga Kovalkova.

[tweet id=”1495719165319073794″ align=”center”]

– Sytuacja więźniów politycznych na Białorusi pogarsza się z miesiąca na miesiąc. Wielu z nich podejmuje dramatyczną decyzję o głodówce w akcie protestu przeciwko brutalnemu traktowaniu przez władzę. Póki oni walczą, my również musimy – powiedziała Olga Kovalkova.

Prezes Fundacji Polonia Union Edgard Czesław Skarżyński przekazał na ręce obecnego na konferencji europosła PSL Adama Jarubasa apel skierowany do Parlamentu Europejskiego.

– Wśród tysięcy uwięzionych na Białorusi są nasi rodacy, w tym A. Poczobut i A. Borys. Wzywamy Parlament Europejski do zdecydowanych kroków wobec reżimu Łukaszenki. Domagamy się zaprzestania represji i uwolnienia więźniów politycznych – oświadczył Czesław Skarżyński.

[tweet id=”1495721248147574785″ align=”center”]

– Przyjąłem dziś w imieniu Parlamentu Europejskiego petycję ws. uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. Walczymy o to na poziomie unijnym. Będziemy dalej wywierać presję na białoruskie władze, by ci, którzy walczą o demokrację mogli być wolni – podkreślił poseł do PE Adam Jarubas.

– My, przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego – mamy nadzieję, że te wysiłki, które podejmuje nasz kraj, ale również społeczność międzynarodowa, doprowadzi do tego, że ponad tysiąc więźniów sumienia, więźniów politycznych, bohaterskich Białorusinów, Polaków zostanie uwolnionych – podkreślił europoseł PSL, Adam Jarubas.