Skip to main content

W poniedziałek w Krakowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Początek drogi do niepodległej Polski – Kraków 28 maja 1917”. Inicjatorem konferencji było Polskie Stronnictwo Ludowe, a także prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie.

– Niepodległość nie może być tylko pojęciem historycznym. Wolność nie jest bezgraniczna, nie jest nam dana raz na zawsze – mówił podczas konferencji Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Lider ludowców przypomniał, że droga do niepodległości nie rozpoczęłaby się bez Ruchu Ludowego. – Na tej drodze wielką rolę odegrał Ruch Ludowy, jego idee upodmiotowiły rzesze obywateli – powiedział Kosiniak-Kamysz.

28 maja 1917 r. na zebraniu Sejmowego Koła Polskiego w Krakowie, poseł PSL „Piast” Włodzimierz Tetmajer złożył, przyjętą jednogłośnie rezolucję, mówiącej że: „Koło sejmowe stwierdza, że jedynym dążeniem Narodu Polskiego jest odzyskanie niepodległej zjednoczonej Polski z dostępem do morza.”

Był to akt ogromnej odwagi. Występując z taką propozycją Tetmajer narażał się na poważne konsekwencje. Mógł zostać oskarżony o zdradę stanu i postawiony przed sądem wojennym. Tak rozpoczęła się pełna poświęceń droga do niepodległej Polski.

– Nasza niepodległość została wywalczona, wypracowana, wycierpiana i wymodlona – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wkład Ludowców w odzyskanie niepodległości Polski i tworzenie nowych struktur państwa był ogromny. To właśnie polscy chłopi i Rząd Obrony Narodowej kierowany przez Wincentego Witosa przyczynili się do obrony państwowości polskiej zagrożonej rewolucją i najazdem bolszewickim w 1920 roku.

Ludowcy wnosili swój wkład w tworzenie fundamentów silnego Państwa i kształtowanie życia narodu zgodnie z zasadami demokracji i społecznej sprawiedliwości. Wprowadzali postępowe reformy społeczne i polityczne w myśl hasła: „ziemia, władza i oświata dla ludu”.