Skip to main content

W Rzeszowie odbyła się inauguracja działalności lokalnego Forum Myśli Społecznej. Tematem pierwszego spotkania były współczesne i historyczne relacje polsko-ukraińskie.

– Jest szereg spraw, o których powinniśmy dyskutować, mówić i wyjaśniać – mówił Mieczysław Kasprzak, poseł ludowców, otwierając spotkanie podkarpackiego Forum Myśli Społecznej. – Taką płaszczyzną do dialogu ma być właśnie Forum Myśli Społecznej – wyjaśnił prezes podkarpackich struktur PSL.

Dyskusja pierwszego podkarpackiego Forum Myśli Społecznej dotyczyła relacji polsko-ukraińskich. To ważny temat szczególnie na pograniczu. Zdaniem uczestników spotkania Polacy powinni zabiegać o dobre relacje z sąsiadami jak i mniejszościami narodowymi żyjącymi na Podkarpaciu. Te relacje, nie mogą być jednak zbudowane bez prawdy historycznej.

– Nie da się niestety zbudować rzetelnych i uczciwych relacji polsko-ukraińskich bez prawdy historycznej – wskazał poseł Piotr Zgorzelski, krajowy koordynator FMS.

Gościem specjalnym debaty w kwestiach polsko-ukraińskich był ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski, który od lat zabiega o upamiętnienie ofiar ludobójstwa Polaków na Wołyniu.

Forum Myśli Społecznej to miejsce, gdzie Polacy mogą rozmawiać i odtwarzać wspólnotę narodową. Otwarte dyskusje mają łączyć środowiska, być miejscem wymiany myśli, prezentowania idei i wskazywania problemów społecznych.

Patronem FMS jest Zygmunt Jan Rumel, zwany „Baczyńskim Wschodu”. Młody utalentowany poeta, któremu marzyła się Polska wielonarodowościowa, zróżnicowana i pięknie różniąca się. Kochał dwie ojczyzny Ukrainę i Polskę. Żołnierz, poeta, a przede wszystkim patriota wyznający zasadę porozumienia ponad podziałami. – Był to jeden z diamentów, którym strzelano do wroga – stwierdził Piotr Zgorzelski.