Skip to main content

Dzisiaj odbył się pogrzeb Marii Łopatkowej. Wybitna działaczka społeczna odeszła w wieku 89 lat. Całe swoje życie poświęciła walce o prawa dzieci. Była związana z Ruchem Ludowym. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli przedstawiciele PSL.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Po nich, na miejscowym cmentarzu złożono urnę z prochami zmarłej. W ostatniej drodze Marii Łopatkowej wzięła udział delegacja klubu parlamentarnego PSL oraz Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL ze Stanisławem Brzózką na czele.

Maria Łopatkowa była działaczką społeczną, pisarką i pedagogiem. Angażowała się również politycznie – była posłem i senatorem z list Ruchu Ludowego. W czasach PRL pracowała jako nauczyciel i przez wiele lat działała na rzecz ochrony praw dzieci – kierowała Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Współpracowała również z „Solidarnością”.

Po przemianach ustrojowych z ramienia PSL pełniła mandat senatora III kadencji. Była autorką wielu książek poświęconych pedagogice i prawom dziecka. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Uśmiechu.

– To strata dla wszystkich – mówił Stanisław Brzózka, dyrektor Klubu Parlamentarnego PSL. – Jej podejście do dzieci utworzyły zupełnie nowe podejście w kwestii pedagogiki – zakończył.

Maria Łopatkowa pisała nie tylko o pedagogice i wychowaniu. Jej książki dla dzieci cieszyły się wielką popularnością. Była niezwykle mądrym pedagogiem. Jej prace będą przez wiele lat służyć kształceniu kolejnych pokoleń nauczycieli.