Skip to main content

Transformacja energetyczna w Polsce przyspiesza, a dla obecnego kierownictwa Ministerstwo Klimatu i Środowiska OZE to absolutny priorytet i szansa na tańszą energię – podkreśla wiceminister Miłosz Motyka. Zapowiada rewizję Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora offshore wind, podpisanego we wrześniu 2021 roku, w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i geopolityczne. Decyzja ta ma na celu adaptację dokumentu do nowej rzeczywistości oraz wsparcie dla strategicznego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

– Część zapisów Porozumienia w trakcie ostatnich blisko trzech lat zdezaktualizowała się z uwagi na kryzys wywołany agresją Rosji na Ukrainę, podjęte decyzje polityczne, zmiany obowiązujących przepisów czy sytuację rynkową. Uważam za konieczne, aby dostosować Porozumienie do nowych wyzwań i oczekiwań związanych z transformacją energetyczną. Rola Rady Koordynacyjnej powinna zostać wzmocniona tak, aby była zgodnym i silnym głosem sektora offshore wind w Polsce – powiedział Miłosz Motyka.

Porozumienie, które integruje przedstawicieli administracji, biznesu i nauki, stanie się kluczowym narzędziem w realizacji ambitnych celów rozwoju sektora offshore wind w Polsce. Zmiany będą skierowane na maksymalizację lokalnych zasobów i zwiększenie efektywności operacyjnej, zgodnie z aktualnymi trendami rynkowymi.

Wzmocnienie roli Rady Koordynacyjnej

MKiŚ podkreśla potrzebę wzmocnienia roli Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, aby stała się strategicznym forum koordynującym inicjatywy i interesy sektora. Zmiana ma na celu stworzenie stabilnego i przewidywalnego środowiska regulacyjnego, sprzyjającego inwestycjom i innowacjom.

Korzyści dla Polski

Rwizja porozumienia oraz usprawnienia w ramach legislacyjnych mają zwiększyć konkurencyjność Polski jako gracza na rynku offshore wind. Inwestycje w sektorze przyczynią się do wzrostu lokalnych gospodarek, tworzenia nowych miejsc pracy oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, wspierając jednocześnie dążenia do niezależności energetycznej kraju.

Przyszłość sektora offshore wind

Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej są obiecujące, przy wsparciu postępu technologicznego i rosnącej świadomości ekologicznej. Polska, jako kraj z potencjałem na rozwój farm wiatrowych na morzu, może odegrać istotną rolę w globalnej transformacji energetycznej, stając się liderem w regionie.

MKiŚ angażuje się w strategiczne działania na rzecz rozwoju sektora offshore wind, zdeterminowane dążeniem do zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia pozycji Polski jako lidera w energetyce odnawialnej.