Skip to main content

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak przyspieszyć rozwój firmy w Polsce i zdobyć nowe rynki? Polska Strefa Inwestycji (PSI) może być kluczem do dynamicznego wzrostu i zwiększenia konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa.

Inwestycje w ramach PSI zmieniają krajobraz gospodarczy Polski i wspierają zrównoważony rozwój na obszarze całego kraju. Tylko w pierwszej połowie 2024 roku wydano 213 decyzji o wsparciu na kwotę 5,9 mld zł, co pozwoliło na utworzenie około 1,6 tys. nowych miejsc pracy. To o 5% więcej wydanych decyzji o wsparciu niż w roku ubiegłym, co podkreśla rosnące zainteresowanie i zaufanie przedsiębiorców do tego narzędzia.

Specjalne Strefy Ekonomiczne, będące integralną częścią PSI, oferują przedsiębiorcom korzystne warunki podatkowe i wsparcie infrastrukturalne, umożliwiając dynamiczny rozwój regionów, zwiększenie zatrudnienia oraz podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki. Jesteśmy szczególnie dumni, że coraz więcej firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) sięga po to narzędzie.

– Szczególnie cieszy nas fakt, że coraz więcej firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw sięga po to narzędzie. To dowód na to, że SSE skutecznie odpowiadają na potrzeby mniejszych podmiotów, umożliwiając im rozwój i ekspansję na nowych rynkach. Współpraca SSE z MŚP przyczynia się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego kraju – zaznaczył wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak.

Nie zwlekaj! Skontaktuj się z przedstawicielem Polskiej Strefy Inwestycji i dowiedz się, jak Twoja firma może skorzystać z tego wyjątkowego wsparcia. W 2024 roku polskie firmy z sektora MŚP otrzymały aż 155 decyzji o wsparciu na kwotę 1,4 mld zł, deklarując utworzenie 441 nowych miejsc pracy. Udział przedsiębiorców z polskiego sektora MŚP w ogólnej liczbie projektów w pierwszym półroczu 2024 roku wyniósł 73%, a deklarowana wartość inwestycji MŚP to 25% wszystkich projektów w pierwszych sześciu miesiącach tego roku.

Jacek Tomczak, wiceminister rozwoju i technologii, podkreślił, że Polska Strefa Inwestycji to odpowiedź na potrzeby mniejszych podmiotów, umożliwiając im rozwój i ekspansję na nowych rynkach. Specjalne Strefy Ekonomiczne stanowią więc kompleksowe narzędzie wspierające rozwój gospodarczy, przynoszące korzyści różnym grupom interesariuszy, od przedsiębiorców i pracowników po lokalne społeczności i gospodarkę narodową.

Dołącz do nas i skorzystaj z tej szansy już dziś. Razem możemy zbudować przyszłość opartą na zrównoważonym rozwoju gospodarczym i społecznym naszego kraju!