Skip to main content

Pomoc dla Ukrainy nie może odbywać się kosztem krajów przygranicznych – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi, Czesław Siekierski. Przypomniał także, że od 1 stycznia 2025 r. Polska będzie sprawować Prezydencję w Radzie UE. W swoich działaniach strona polska chce uwzględnić specyfikę sektora rolnego w różnych krajach Unii Europejskiej.

Wczorajsze spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesława Siekierskiego, z przedstawicielami Polski, Litwy i Ukrainy, było symbolem nie tylko solidarności, ale także determinacji w obronie podstawowych wartości wspólnoty europejskiej.

Minister stanowczo podkreślił, że pomoc dla Ukrainy musi być świadoma i nie może pochłaniać kosztów lokalnych rolników. Jest to wyraz zaangażowania w budowę silnej, jednolitej Europy, gdzie każdy głos ma znaczenie, a każdy sektor rolny zasługuje na ochronę i wsparcie.

– Pomoc dla Ukrainy nie może odbywać się kosztem krajów przygranicznych – podkreślił minister. Czesław Siekierski przypomniał także, że od 1 stycznia 2025 r. Polska będzie sprawować Prezydencję w Radzie UE. – W swoich działaniach strona polska chce uwzględnić specyfikę sektora rolnego w różnych krajach Unii Europejskiej – powiedział szef resortu rolnictwa.

Ogłoszenie, że Polska obejmie Prezydencję w Radzie UE od stycznia 2025 roku, dodatkowo motywuje do działania. Nasz kraj chce uwzględnić specyfikę sektora rolnego w całej Unii Europejskiej, dbając o różnorodność potrzeb i wyzwań, jakie stają przed naszymi rolnikami.

Dla Polski to nie tylko zaszczyt, ale także wielka odpowiedzialność i szansa na aktywne kształtowanie przyszłości Unii Europejskiej i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Wspólna deklaracja podpisana przez Przewodniczących Komisji ds. Rolnictwa z Ukrainy, Litwy i Polski, apelująca o zakaz importu produktów rolnych z Rosji i Białorusi, jest dowodem na nasze zdolności do wspólnego działania na rzecz europejskich rynków rolnych.

Uważamy, że tylko poprzez ścisłą współpracę i jasne, przejrzyste kryteria, możemy zapewnić, że sektor rolny będzie rozwijał się zrównoważenie, przynosząc korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.

To spotkanie było kluczowym krokiem w wzmocnieniu współpracy Trójkąta Lubelskiego i przyszłych relacji z Ukrainą. Dzięki determinacji i wspólnemu wysiłkowi, nasze działania mogą zmieniać rzeczywistość na lepsze, nie tylko na naszym kontynencie, ale także poza jego granicami.