Skip to main content

Przedstawiamy projekt powołania w Sejmie nadzwyczajnej komisji, która będzie monitorowała i uczestniczyła w działaniach rządzących w sprawie uzyskania zadośćuczynienia od strony niemieckiej. Jeśli PiS traktuje postulat reparacji z powagą, jako postulat państwowy, to poprze nasz wniosek. To będzie wyraz powagi, współpracy sił politycznych i spełnienia konstytucyjnej zasady współdziałania władz państwowych dla dobra Rzeczypospolitej. 

Polska nigdy nie zrzekła się reperacji, ani żadnych roszczeń. Moralna wina i odpowiedzialność Niemiec za drugą wojnę światową jest niepowtarzalna.  

– Jesteśmy zdeterminowani, by w sprawie odszkodowań od Niemiec, zadośćuczynienia za straty moralne i materialne Polska dążyła do ich uzyskania. Przygotowaliśmy w tej sprawie uchwałę – oświadczył na konferencji prasowej w Sejmie prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz. 

W uchwale przygotowanej przez Klub Parlamentarny Koalicji Polskiej PSL-UED-Konserwatyści czytamy: “Sejm wzywa Radę Ministrów do podjęcia działań dyplomatycznych i politycznych zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia od strony niemieckiej za wyrządzone krzywdy”.  

– Zadośćuczynienie za szkody wyrządzone przez II wojnę światową nam się należy. Nasze podejście w tej sprawie musi być jednak pragmatyczne i realistyczne. W tej chwili nie ma szans na uzyskanie od Niemiec reparacji na drodze prawnej. Nie ma dziś takiego trybunału, do którego może się zwrócić Polska. Należy to czynić na drodze politycznej i dyplomatycznej – wyjaśnił zapisy ludowców poseł PSL, Władysław Teofil Bartoszewski. 

– Popieramy dążenia do wypłaty Polsce odszkodowania za straty wyrządzone przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Z punktu widzenia prawnego to nie są jednak „reparacje”. Możemy ubiegać się o zadośćuczynienie i należy to uczynić na drodze politycznej – dodał profesor Bartoszewski. 

Władysław Teofil Bartoszewski podkreślił też, że ludowcy są “za jak najlepszymi stosunkami z Niemcami. To nasz największy partner handlowy. Nie wyklucza to jednak dążenia do zadośćuczynienia za szkody wyrządzone w czasie II wojny światowej, a pojednanie następuje tylko w prawdzie”. 

W uchwale przygotowanej przez ludowców znalazł się również zapis: “Sejm oczekuje od Rządu przedstawienia harmonogramu działań dyplomatycznych w tym zakresie”. 

– Dochodzenie do zadośćuczynienia dla Polski od jest słuszne. Musi być jednak prawdziwe, a nie pod publiczkę. Jeśli PiS chce rzeczywiście odszkodowań, to mówimy sprawdzam. Niech przedstawią harmonogram działań politycznych i poprą naszą uchwałę w tej sprawie – podkreślił prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz. 

Obecny na konferencji prasowej senator Kazimierz Michał Ujazdowski podkreślił, że sprawa “reparacji” jest kwestią strategiczną państwa polskiego. Dlatego też konieczne jest powołanie “nadzwyczajnej komisji sejmowej ds. reparacji”. 

– Przedstawiamy projekt powołania w Sejmie komisji, która będzie nadzorowała działania rządzących w sprawie uzyskania zadośćuczynienia od strony niemieckiej. Jeśli PiS traktuje postulat „reparacji” z powagą, jako postulat państwowy, to poprze nasz wniosek. To będzie wyraz powagi, współpracy sił politycznych i spełnienia konstytucyjnej zasady współdziałania władz państwowych dla dobra Rzeczypospolitej – powiedział Kazimierz Michał Ujazdowski. 

Zdaniem ludowców przewodniczącym takiej komisji powinien zostać prof. Władysław Teofil Bartoszewski. Postać i symboliczna i niezwykle merytoryczna.

– Jeśli rządzący chcą autentycznie działań parlamentu w tej sprawie, to taka komisja powstanie – zaznaczył prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.