Skip to main content

Naszym kandydatem na RPO jest profesor Marcin Wiącek. Jego wybór to gwarancja niezależności i apolityczności. W każdej sprawie stanie po stronie obywateli i zawsze stanie w obronie ich praw – powiedział w Sejmie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.  

Dr hab. nauk prawnych, prof. Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Wiącek jest kandydatem Ludowców na Rzecznika Praw Obywatelskich. Poinformował o tym w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz.  Poparcie kandydata ludowców zadeklarowali również przedstawiciele klubów opozycyjnych: B. Budka, K. Gawkowski, H. Gill-Piątek oraz P. Szramka.

– Marcin Wiącek jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownikiem Zakładu Praw Człowieka WPiA UW. Posiada wielkie doświadczenie naukowe, ale przede wszystkim gotowość do pełnienia roli niezależnego reprezentanta obywateli, nie partii politycznej – podkreślił lider PSL.

– Zapraszamy wszystkie kluby i koła parlamentarne do poparcia prof. Marcina Wiącka na stanowisko RPO. Dziękujemy tym, którzy już wyrazili poparcie dla niego. To jest ostatnia szansa, by na podstawie Konstytucji dokonać tego wyboru – kontynuował Władysław Kosiniak-Kamysz.

[tweet id=”1397914607574937604″ align=”center”]

Marcin Wiącek jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego. W 2009r. obronił doktorat, a w 2013r. uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego. W latach 2003-2004 pracował przy Trybunale Konstytucyjnym, a od 2007 jest zatrudniony w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Między 2014-2018 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2014-2016 sprawował funkcję kierownika aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji.

–  Jestem zaszczycony, że tak szerokie grono poparło moją kandydaturę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Całe życie zawodowe podejmowałem tylko aktywność naukową i ekspercką, nie polityczną. To zapewnia mi niezależność potrzebną RPO – powiedział w Sejmie kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich.

–  Są dwa zapisy Konstytucji RP, którymi powinien się kierować RPO. To art. 30 i preambuła mówiące o nienaruszalnym i niezbywalnym prawie do godności każdego człowieka niezależnie od jego poglądów – podkreślił profesor Marcin Wiącek.

Naszym kandydatem na RPO jest profesor Marcin Wiącek. Jego wybór to gwarancja niezależności i apolityczności. W każdej sprawie stanie po stronie obywateli i zawsze stanie w obronie ich praw – powiedział w Sejmie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.  

Dr hab. nauk prawnych, prof. Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Wiącek jest kandydatem Ludowców na Rzecznika Praw Obywatelskich. Poinformował o tym w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz.  Poparcie kandydata ludowców zadeklarowali również przedstawiciele klubów opozycyjnych: B. Budka, K. Gawkowski, H. Gill-Piątek oraz P. Szramka.

– Marcin Wiącek jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownikiem Zakładu Praw Człowieka WPiA UW. Posiada wielkie doświadczenie naukowe, ale przede wszystkim gotowość do pełnienia roli niezależnego reprezentanta obywateli, nie partii politycznej – podkreślił lider PSL.

– Zapraszamy wszystkie kluby i koła parlamentarne do poparcia prof. Marcina Wiącka na stanowisko RPO. Dziękujemy tym, którzy już wyrazili poparcie dla niego. To jest ostatnia szansa, by na podstawie Konstytucji dokonać tego wyboru – kontynuował Władysław Kosiniak-Kamysz.

[tweet id=”1397914903407599627″ align=”center”]

Marcin Wiącek jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego. W 2009r. obronił doktorat, a w 2013r. uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego. W latach 2003-2004 pracował przy Trybunale Konstytucyjnym, a od 2007 jest zatrudniony w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Między 2014-2018 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2014-2016 sprawował funkcję kierownika aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji.

–  Jestem zaszczycony, że tak szerokie grono poparło moją kandydaturę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Całe życie zawodowe podejmowałem tylko aktywność naukową i ekspercką, nie polityczną. To zapewnia mi niezależność potrzebną RPO – powiedział w Sejmie kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich.

[tweet id=”1397915112640454659″ align=”center”]

–  Są dwa zapisy Konstytucji RP, którymi powinien się kierować RPO. To art. 30 i preambuła mówiące o nienaruszalnym i niezbywalnym prawie do godności każdego człowieka niezależnie od jego poglądów – podkreślił profesor Marcin Wiącek.