Skip to main content

Ludowcy tworzą lokalne fora dyskusyjne. Mają to być miejsca, gdzie Polacy będą mogli rozmawiać i próbować odtworzyć wspólnotę narodową. Tym samym PSL wraca do korzeni swojej działalności i rozpoczyna pracę u podstaw. Forum Myśli Społecznej imienia Zygmunta Jana Rumela rozpocznie swoją działalność już na wiosnę.

PSL będzie na szeroką skalę propagować polską myśl ludową. Jest ona przeciwwagą dla wojny plemiennej jaka toczy się w naszym kraju między PiS a anty-PiS. Ludowcy chcą pokazać, że jest jeszcze trzecia droga. Świat w którym przeciwnik polityczny nie jest zajadłym wrogiem, którego za wszelką cenę należy zniszczyć, a partnerem do dyskusji i wypracowania kompromisu. Porozumienie ponad podziałami i współpraca, to fundamenty wielowiekowej myśli ludowej, której emanacją była m.in. Solidarność.

Fora Myśli Społecznej mają też za zadanie łączenie wielu środowisk, które nie zgadzają się na dwubiegunowość na naszej scenie politycznej. – To nieprawda, że Polacy żyją tylko konfliktem PiS i PO oraz Nowoczesnej. Jest wiele innych kwestii społecznych i politycznych, którymi należy się zająć – uważa poseł PSL Piotr Zgorzelski, koordynator krajowy FMS.

– Nasze forum stworzy płaszczyznę, aby przemilczane obecnie fakty mogły zaistnieć w dyskursie społecznym. Jedną z nich są kwestie historyczne. Dużo mówi się o żołnierzach wyklętych, natomiast prawie nic o Batalionach Chłopskich. Przemilczana jest też ogromna ofiara jaką ludowcy złożyli zaraz po okupacji, kiedy to członków PSL mordowano i wsadzano do więzień, bo upominali się o demokratyczną Polskę – wskazuje Zgorzelski.

Inauguracja FMS odbędzie się 31 marca w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Spotkanie ma się rozpocząć od wykładu byłego członka rady IPN prof. Antoniego Dudka. Po nim zostaną wręczone powołania dla wszystkich regionalnych prezesów forum. PSL liczy, że w rok powstanie ich kilkadziesiąt w cały kraju – minimum jedno na powiat.