Skip to main content

PSL złożyło poprawkę umożliwiającą zakup ziemi do 0,5 ha bez konieczności posiadania wykształcenia rolniczego. To korzystna zmiana dla osób, które chcą osiedlić się na wsi.

Proponowana przez PSL zmiana będzie korzystna zarówno dla tych, którzy chcą osiedlić się na wsi jak i dla rolników, którzy będą mogli sprzedać część swojej ziemi. Dodatkowo będzie to miało dobry wpływ na rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich.

– Przez złą ustawę PiS nikt inny niż rolnik nie może zakupić ziemi. Trzeba umożliwić osobom, które chcą osiedlić się na wsi by mogli stać się posiadaczami ziemi pod budowę domów – zaznaczał poseł PSL Mirosław Maliszewski.

– Niestety PiS nie chce nawet słyszeć o propozycjach zmian w ustawie o ziemi, przez co dalej będzie pogłębiał marazm w rozwoju wsi. To pokazuje, że PiS przyznaje się do błędu, jaki popełnił przyjmując złą ustawę, ale nie ma odwagi by je teraz naprawić – dodał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przedstawiciele PSL odnieśli się również do dramatycznej sytuacji na rynku mleka. Ceny mleka w Polsce spadają najbardziej w stosunku do całej Unii Europejskiej. Rząd nie podejmuje żadnych działań, aby zapobiec tej tendencji.

– Politycy PiS próbują zrzucić winę na Komisję Europejską, jednak trzeba mieć świadomość, że to polski rząd ma kluczowe narzędzia w ręku, by podnieść ceny rynkowe. To już nie jest czas by tworzyć nowe spory, a czas pilnego rozwiązywania problemów – zaznaczał poseł Maliszewski. – Widać, że Polska jest izolowana na forum Unii Europejskiej w dyskusji na temat rolnictwa. To może być konsekwencja konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego – dodał.

PSL zaznaczyło, że będzie naciskać na ministra rolnictwa i rząd by podjął działania w sprawie poprawy sytuacji na rynku mleka.