Skip to main content

W związku z coraz trudniejszą sytuacją gospodarczą w kraju związaną z cenami energii Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego proponuje przeprowadzić strategiczną powszechną elektryfikację gospodarki, zastępując energię z paliw kopalnych energią elektryczną i cieplną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych. PSL obniży ceny energii poprzez natychmiastowe usunięcie regulacji blokujących rozwój energetyki odnawialnej.

Polska, chcąc się uniezależnić się od rosyjskiego węgla, gazu i ropy, musi wykorzystać wszystkie możliwości, by jak najszybciej zastąpić te paliwa alternatywnymi a tym samym zapewnić Polakom bezpieczeństwo energetyczne w dłuższej perspektywie.

– Jedną z możliwości czystej transformacji energetycznej, którą można praktycznie rozwinąć od zaraz, są odnawialne źródła energii (OZE). Tych źródeł nikt nie jest w stanie nam ograniczać, odebrać czy traktować jak narzędzie polityki międzynarodowej – uważają ludowcy.

Polska ma szansę i musi przyspieszyć transformację energetyczną. Jedną z form realizacji tego celu jest rozwój źródeł fotowoltaicznych, biogazowych ,wiatrowych i innych. Możliwość uzyskiwania czystej i taniej energii z OZE to bezpośrednia pomoc Polakom, to obniżenie produkcji przez firmy .

Dlatego podczas wczorajszych obrad Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, ludowcy przyjęli m.in. uchwałę dotyczącej strategicznej powszechnej elektryfikacji gospodarki, zastępując energię z paliw energią elektryczną i cieplną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych.

– Polskie Stronnictwo Ludowe od wielu lat uczestniczyło aktywnie w promowaniu i wspieraniu odnawialnych źródeł energii, dlatego uznajemy działania w tym zakresie jako jeden z najważniejszych elementów naszego programu – piszą w uchwale ludowcy.

PSL obniży ceny energii poprzez natychmiastowe usunięcie regulacji blokujących rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.

– Apelujemy o odblokowanie prosumenckiej fotowoltaiki oraz fotowoltaiki dla przedsiębiorstw na potrzeby własne, a także budowy elektrowni wiatrowych na lądzie. Konieczne jest racjonalne uruchomienie wsparcia finansowego na budowę biogazowni oraz instalowanie pomp ciepła. Proponujemy wprowadzenie zasady korzyści dla mieszkańców wokół źródeł OZE, demonopolizację systemu sieci przesyłowych oraz przekazanie kompetencji w tym zakresie samorządom terytorialnym – głoszą zapisy uchwały Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Uchwała Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego z dnia 2 czerwca 2022 r.