Skip to main content

Jeśli reforma sądownictwa ma być przeprowadzona, to musi służyć ludziom, a nie umacnianiu obozu władzy – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, na konferencji prasowej w Sejmie.


W środę, 13 września, odbędzie się seria spotkań prezydenta z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych na temat zmian w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że na spotkanie z prezydentem ludowcy idą z konkretnymi propozycjami. Zaznaczył, jednocześnie, że reforma musi być zgodna z Konstytucją i przeprowadzona po konsultacjach społecznych.

– My zawsze korzystamy z zaproszeń prezydenta, niezależnie czy jesteśmy w rządzie, czy w opozycji, uważamy to za dobry zwyczaj – prezydent powinien konsultować swoje projekty – skomentował zaproszenie głowy państwa prezes PSL. Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę o godz. 17:30.

Ludowcy mają swoje propozycje na prawdziwe zmiany w polskim sądownictwie. Jakie? Zdaniem lidera PSL wybór sędziego powinien być wyborem jawnym. Obywatele czy organizacje pozarządowe powinny mieć możliwość opiniowania kandydatur.

Ludowcy opowiadają się także za wyborem ławników w wyborach powszechnych i powszechnym udziałem ławników w rozprawach. – Dzisiaj jest bardzo małe zaangażowanie społeczeństwa w rozprawach. Ławnik gwarantuje możliwość większej kontroli społecznej nad pracą sądu – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz. Ludowcy chcą to zmienić.

Prezes PSL przekonywał również, że w sądownictwie istotne jest oddzielenie spraw „prostych” od spraw „skomplikowanych”. To może znacznie usprawnić funkcjonowanie sądów i przyspieszyć postępowania w wielu sprawach.

– Te pierwsze powinny być rozstrzygane w ciągu 48 godzin bez całej machiny administracyjnej, bez całej procedury, która zajmuje bardzo dużo czasu – wskazywał Władysław Kosiniak-Kamysz.